Tableau ceník

Poznejte, jak správně spočítat cenu vaší Tableau instalace ve firmě a jaké typy Tableau licencí/typů uživatelů budete potřebovat.

Cenová politika (pricing) Tableau může působit mírně nepřehledně a zejména u firemních instalací je třeba rozumět jednotlivým typům licencí tak, aby firma zbytečně neutrácela a naopak aby plně využívala možností, které jí Tableau umožňuje.

Revolt BI, jako partner Tableau pro Českou a Slovenskou republiku, poskytuje v tomto směru bezplatné poradenství, možnost fakturace a další výhody a slevy na služby pro firmy, které Tableau objednají naším prostřednictvím.

Uživatelská licence
Cena / měsíc
Možnosti
$ 70
$ 35
(42$ pro Tableau Online)
$ 12
(15$ pro Tableau Online)
Tableau Desktop, Tableau Prep Builder, správa Tableau serveru. Nastavení zdrojů dat, vytváření reportů …
Vytváření reportů prostřednictvím webového rozhraní na Tableau serveru (případně Tableau Online) …
Prohlížení reportů, filtrování, vytváření a sdílení pohledů nad reporty, dostávání alertů prostřednictvím webového rozhraní na Tableau serveru (případně Tableau Online)

Tableau Creator – 70$ měsíčně

Nejvyšší licence, která umožňuje uživateli vše – tedy zejména nastavit zdroje dat, vytvářet reporty atd. Každá instalace potřebuje vždy alespoň 1 Tableau Creator uživatele, právě proto, aby mohl něco vytvořit, co pak už budou moci využívat ostatní uživatelé. Je to nejdražší licence, ovšem obvykle jich je ve firmě potřeba velmi málo (často právě 1). Uživatel Tableau Creator může používat desktopovou aplikaci Tableau Desktop, může upravovat a čistit data pomocí Tableau Prep Builder, a může spravovat Tableau Server.

Tableau Explorer – měsíčně 35$ nebo 42$ (Tableau Online)

Tableau Explorer je střední licence pro uživatele, kteří vytváří reporty – mohou tak udělat jakýkoliv report, dashboard atd. s využitím zdrojů, které jim zpřístupnil uživatel s právy Tableau Creator. Je to tedy nejčastější licence pro pracovníky, kteří připravují reporty pro běžné uživatele – konzumenty reportů.

Uživatel Tableau Explorer používá výhradně online rozhraní, nemá tedy možnost použít aplikaci Tableau Desktop a práce s Tableau je tak o něco méně pohodlná. Proto pokročilí analytici, pro které je práce s Tableau denní chleba, spíše volí licenci Tableau Creator. V mnoha firmách proto ani nemají uživatele typu Tableau Explorer, ale pouze Tableau Creator pro analytiky a správce a Viewer pro uživatele/konzumenty dat.

Jak se dozvíte v další kapitole, Tableau můžete provozovat buď na vlastním počítači, serveru či cloudu, nebo v cloudu přímo od Tableau – Tableau Online. V případě, že využíváte právě Tableau online je tento uživatel dražší.
Poznámka: do února 2021 bylo nutné uživatele Tableau Explorer kupovat v balíku po 5 uživatelích, to již neplatí a můžete si tak pořídit libovolný počet těchto uživatelů.

Tableau Viewer – měsíčně 12$ nebo 15$ (Tableau Online)

Viewer je základní licence pro „konzumenty“ reportů – běžné uživatele, kteří používají reporty a dashboardy, které pro ně vytvořili uživatelé s vyšší licencí. Mohou přitom různě filtrovat data, měnit časová období atd. Nemohou ale provádět žádné změny reportů, ty si musí vyžádat u uživatelů s vyšší licencí.

Toto je tedy nejčastější licence pro běžné uživatele ve firmě, manažery atd. Opět i zde platí, že pro ty, co využívají Tableau Online je licence na uživatele o něco dražší.
Poznámka: do února 2021 bylo nutné uživatele Tableau Viewer kupovat v balíku po 100 uživatelích, to již neplatí a můžete si tak pořídit libovolný počet těchto uživatelů.

Tableau Desktop, Server, Online …?

Tableau, jako vizualizační platforma, může běžet na počítači jednotlivých uživatelů jako aplikace Tableau Desktop pro Windows či Mac, přes kterou uživatel přidává zdroje dat, nastavuje reporty atd. Aby ji mohl uživatel využívat, musí mít licenci Tableau Creator.

Zároveň si ale může firma nainstalovat Tableau server – a to ať už na svůj hardware, nebo na některou cloudovou platformu (Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform). Uživatelé se pak mohou připojovat na tento server buď s pomocí aplikace Tableau Desktop (mají-li licenci Tableau Creator), nebo online přes prohlížeč (s jakoukoliv licencí). Samotná instalace a provoz Tableau server je tedy zdarma (vyjma nákladů na správu serveru a či na cloudovou platformu), platíte jen za uživatele (tedy minimálně 1 s licenci Tableau Creator).

Třetí možností je, že firma využije cloudovou platformu přímo od Tableau – Tableau Online. V tom případě nemá žádné náklady na cloudovou platformu či na vlastní hardware a jeho správu, ovšem má o něco mále dražší licence pro uživatele Tableau Explorer a Tableau Viewer.

Další typy licencí Tableau a příplatky

Existují další specifické typy licencí, např. děláte-li veřejné reporty, dostupné komukoliv na webu, pak je možné taková data zveřejnit pomocí Tableau Public platformy a neplatit nic za uživatele-konzumenty dat. Podobně existují zvýhodněné licence Embedded Analytics pro uživatele reportů za nějakým single-sign-on přihlášením – typicky pro reporty přístupné externím partnerům, klientům atd.

Existují i příplatky, když používáte pokročilejší funkce na správu a analýzu dat – Tableau Data Management Add-on, Einstein Discovery in Tableau a Server Management Add-on.

Velmi rádi s vámi sestavíme zdarma plán šitý na míru vašim potřebám tak, abyste neplatili zbytečně víc, než je nutné. Kontaktujte nás.

Licence/Služba
Cena
Úvodní workshop nad analytickými use casy
2 × Tableau Creator
5 × Tableau Explorer
30 × Tableau Viewer
Instalace Tableau Server na vlastní hw server a jeho správa
Napojení neomezeného počtu různých zdrojů
Konzultace, školení a pomoc s instalací pro správce serveru od Revolt BI
Konzultace a školení pro analytiky, případně i pro uživatele
zdarma pro všechny, kteří si pořídí licence přes Revolt.BI
2 × 70 $ měsíčně
5 × 35 $ měsíčně
30 × 12 $ měsíčně
zdarma (+ náklady na pořízení, provoz a na správce serveru)
zdarma (často se používají služby typu Keboola pro správu a orchestraci zdrojů, nepostačují-li Tableau Prep)
Dle požadavků
Dle požadavků

Vzorová kalkulace Tableau

Zadání pro kalkulaci Tableau

Firma chce používat ke svému business řízení Tableau. Chce používat mnoho zdrojů dat – interní CRM, produktovou databázi, fakturaci, skladového systému tak i mnoho externích zdrojů – data z Google Analytics, marketingových kanálů (FB, AdWords, Heuréka …). Rozhodla se použít vlastní HW server, na kterém bude mít veškerá data a provádět na něm veškeré výpočty. Má 1 správce serveru / DevOps pracovníka, dále 1 senior analytika, který rozumí všem zdrojům dat a je schopný řešit jejich napojení, dále 5 analytiků, kteří vytváří reporty podle požadavků manažerů a dalších uživatelů. Tableau pak bude ke sledování vytvořených reportů využívat 30 pracovníků ve firmě – manažerů jednotlivých oddělení (ceo, logistika, marketing, obchod…), klíčových pracovníků, kteří potřebují datové analýzy pro svá rozhodování. S Tableau nemá zatím větší zkušenosti, bude potřebovat zaškolení všech pracovníků i pomoc s instalací serveru.

CZ flagUK flag