dbt

Nový standard pro transformaci dat.

Pracujte s daty efektivně a podle moderních standardů
přímo ve svém datovém skladu.

dbt (Data Build Tool) je intuitivní open-source nástroj využívající SQL a Python. Umožňuje efektivněji transformovat data přímo v datovém skladu a klade přitom důraz na dodržování standardů z oblasti vývoje softwaru a možnost
využití v téměř libovolném stacku. dbt přináší revoluci v přístupu k datovému inženýrství, umožňuje přenést to dobré z programátorské praxe do světa dat, ať už se jedná o možnost kolaborace týmů či možnosti pokročilého vývoje díky přímé integrace široké škály programovacích jazyků.

Revolt BI se v roce 2022 stal  partnerem dbt Labs
pro Českou a Slovenskou republiku.

Jak jsme datový sklad mezinárodní technologické
společnosti posunuli do 21. století

V rámci ročního projektu byl vybudován moderní datový sklad na architektuře kombinace dbt a Snowflake
a migrována data ze starého skladu v PostgreSQL.

Kromě zjednodušení datového modelu, optimalizace nápočtů, rozšíření dokumentace a poskytování podpory implementoval
12 členný tým Revolt BI specializované historizační makro, automatizované testy pro zvýšení datové kvality, pipeline monitoring, navrhl strategii sdílení dat a podílel se na tvorbě reportingu v Power BI.

Hlavní přínosy, které z projektu firma měla:

 • Snížení finanční a časové náročnosti
  správy datového skladu
 • Větší pochopitelnost dat, pipeliny
  a byznysových use casů + snazší onboarding
 • Zlepšení datové kvality a větší důvěra v data
  a reporty, snížení počtu chyb a omezení jejich dopadů
 • Lepší škálovatelnost objemu dat, zrychlení ad hoc
  dotazování díky oddělení úložiště a výpočetního výkonu.

4 důvody, proč chtít dbt

Jeden spolehlivý zdroj pravdy
pro testy a dokumentaci.

U každého modelu lze před nasazením nastavit obecné i specializované testy. Automatické generování dokumentace v jednom zdroji pravdy zaručuje její aktuálnost a dostupnost všem zúčastněným stranám.

Snadný a efektivní vývoj, díky referencím a balíčkům.

Nahraďte standardní DDL/DML jednoduchými SELECT příkazy v SQL pro vytváření tabulek, závislostí, pohledů a spouštění modelů v pořadí. K dispozici jsou i balíčky pro urychlení analýzy. Jednotlivé modely lze díky referencím libovolně znovu využívat.

Přehledné verzování a CI/CD.

Oddělené vývojové prostředí zajišťuje bezpečné nasazování. Správa verzí s podporou Git umožňuje hladkou spolupráci při vývoji a návrat k předchozímu stavu a to vše napříč týmy a jejich členy.

Přístup k datům, ať jste kdekoliv

Nezáleží, kde jsou vaše data uložená, s dbt se na ně lze přímo napojit a rovnou je transformovat a analyzovat.
Pro pokročilý vývoj lze využít i již připravené balíčky či si napsat vlastní dbt makra

Síla spojení Snowflake, dbt a Revolt BI

Spojení Snowflake s dbt Core využívá naplno potenciál těchto dvou technologií pro vybudování moderních enterprise datových skladů. Zkušený tým Revolt BI vám dodá datový sklad šitý na míru. Od identifikace use casů a návrhu architektury,
přes implementaci a zajištění důvěryhodnosti dat, po nastavení procesů podle nejlepší praxe.  Zároveň poskytne podporu
pro váš tým a zaručí tak tížený výsledek.

Kromě zjednodušení datového modelu, optimalizace nápočtů a snadné spolupráce na vývoji lze implementovat např.
dbt makra, automatizované testy pro zvýšení datové kvality či pipeline monitoring.

Naše služby zahrnují:


Konzultace,
školení a workshopy


Vybudování moderního datového skladu
či migraci stávajícího


Pomoc firmám
s integrací dbt