Tableau tip: Donut chart

Chcete zjistit, jak během pár kliků vytvořit donut chart v Tableau? Pak vám nemůže uniknout náš seriál Tableau Tipy, kterým vás bude provázet jeden z nejlepších Tableau konzultantů v ČR Zbyšek Samiec.

Bára Kalačová
23. ledna 2024

Co je Donut chart ?

Donut chart, neboli koblížkový graf je typ pie chartu (koláčového grafu), který má uprostřed otvor. Svým tvarem tak připomíná tipický donut. Koblihové grafy zobrazují kategorie ve formě oblouků namísto výsečí. Výhodou tohoto grafu je, že výseč pomáhá divákům vyhnout se zmatkům kolem parametru oblasti.

Tableau tipy se Zbyškem

Výhody koblihového grafu

Personalizace


Rozsáhlé funkce a možností přizpůsobení koblihového grafu jsou hlavní výhodou, která umožňuje jednotlivcům, jako jsou podnikatelé, manažeři nebo studenti, vytvářet grafy na míru podle publika, cílů a kontextu. Vlastní donutové grafy mohou pomoci snadno převést složitá data z uživatelských zpráv, studií, výzkumných i vzdělávacích materiálů do jednoduše pochopitelného vizuálního vyprávění.

Při vizualizaci dat můžeme navíc do donutových grafů přidávat popisky a anotace, což pomáhá zlepšit jejich čitelnost a nabízí jasné spojení mezi vizuálními faktory grafu a daty, která reprezentuje. Schopnost vytvářet vlastní explodované varianty donutových grafů může vizualistům pomoci oddělit důležité datové segmenty od zbytku grafu, což pomůže přesměrovat pozornost diváka na ně.

User friendly


Uživatelská přívětivost donutových grafů patří k jejich největším výhodám. Donutové grafy mají snadno kreslitelnou kruhovou strukturu zahrnující datové buňky. Přímočarý design donutových grafů zjednodušuje proces tvorby a umožňuje i osobám se začátečnickými technickými dovednostmi efektivně vytvářet vlastní návrhy donutových grafů.

Snadná čitelnost


Intuitivní a jednoduchá povaha je další výhodou donutových grafů. Jejich jednoduchý design umožňuje snadné pochopení informací i těm nejméně zkušeným jedincům a poskytnou tak hodnotnou informaci na první pohled a bez složitého vysvětlování. Zároveň tím výrazně snižuje pravděpodobnost chybných interpretací.

Zbyškův tip

U donut chartu by se nemělo používat více, než 3 rozdělení. Snižuje se tím pak přehlednost.

Nevýhody donutového grafu

Není vzhodný pro neustále se měnící data


Statické vlastnosti donutových grafů je činí nevhodnými pro data, která mohou vyžadovat aktualizaci v reálném čase. Grafy obsahují pevné buňky, které je obtížné později aktualizovat, protože pokus o jejich aktualizaci obvykle vede k problémům, jako je nepřehledné vizuální zobrazení. Kruhový design donutových grafů navíc není ideální pro přenos rychle se měnících informací. Proto jsou pro data, která se neustále vyvíjejí, vhodnější volbou vizualizační formáty, jako jsou bar charts.

Omezené kategorie


Dalším významným omezením donutových grafů je, že mohou podporovat pouze omezený počet kategorií. Přidání více než určitého počtu kategorií nebo buněk do donutového grafu může rychle způsobit, že se z něj stane neuspořádané a nepřehledné zobrazení informací. S rostoucím počtem buněk v donutovém grafu zůstává dostupný prostor omezený, což vede k dramatickému poklesu přehlednosti. To může vést k tomu, že se diváci budou snažit interpretovat neuspořádané datové body, čáry a popisky. Navíc se tím může zvýšit pravděpodobnost chybných poznatků a chybných interpretací.

Na další videa ze serie Tableau tipů se Zbyškem se můžete podívat zde.

Přečtěte si některý z našich dalších článků