SUPER ZOO report prodejny

Logistika, řízení zásob, nákup a vedení prodejen na špičkové úrovni


V dnešní konkurenční době je pro společnosti jako je SUPER ZOO klíčové nejen udržet krok s trhem, ale především ho o krok předběhnout. Klíčem k tomuto úspěchu je efektivní využití dat v oblastech logistiky, správy zásob, optimalizace dodavatelského řetězce a výkonnosti prodejen.

V Revolt BI se soustředíme na retail, denně konzultujeme managementu velkých retail firem jak využít data s jejich každodenními problémy. Například Sportisimu řešíme automatizaci nákupu, replenishment skladu a clustering poboček, kde jsme donesli přínos již skoro pro všechny členy managementu.

Zde zobrazuje pár příkladů, jak zlepšit tržby a rádi vám je představíme naživo.

Vysvětlení reportu:
Tržby v tomto měsíci zaostávají za Running Budgetem (předpokládaný naplánovaný budget od začátku dubna do současnosti).
Přehled, kde pravděpodobně vzniká příčina, dodá grafické znázornění obratu na prodejně. Report ukazuje téměř nulový obrat na regálech 1 a 2. Jedná se o regály s produkty Shampoo a Pork Snacks. Pohled na kvadrant doporučení jasně ukazuje nedostatečné zásoby těchto výrobků.
Nápověda ukazuje podrobnější údaje o prodejích a stavu zásob daného produktu za posledních několik měsíců.
V tabulce doporučení je zohledněn stav centrálního skladu – pri výrobku Pork Snacks je potřeba produkt dokoupit, narozdíl od výrobku Shampoo, kde stačí produkt doplnit z hlavního skladu.

Chtěli by jste opravdový dashboard?

Pojďme se potkat.

Naše reporty využívají i tyto úspěšné společnosti

Výběr reportů pro vás

Report výkonnosti prodejny

  • Popis: Hlavní výhodou tohoto reportu je, že na první pohled vidíte, jak se na jednotlivých pobočkách daří plnit měsíční budget a KPI.
  • Pro koho: Report je určen pro vedoucí prodejen, retail managers, CFOs, COOs a CEOs, kteří jsou zodpovědní za KPIs poboček.

Report zaskladněnosti skladu

  • Popis: Mějte v jednom reportu pod kontrolou veškeré zboží na skladě i na pobočkách. U jednotlivých položek hned vidíte doporučení, odkud další zboží vzít, jestli z centrálního skladu, nebo zda se zboží vyplatí spíše distribuovat z jiné prodejny.
  • Pro koho: Určené pro nákupčí, nebo kohokoliv, kdo potřebuje mít skladovou zásobu pod kontrolou.r