Data Science

Využijte stále rostoucí sílu umělé inteligence ve svůj prospěch.

Chcete držet krok?

3 služby v Data Science

Klasifikační analýzy

Najděte ve velké skupině dat samostatné segmenty, na které chcete cílit.

 • Párování skladových zásob na odhalení duplicit
 • Klasifikace zboží podle sezónnosti
 • Klasifikace objektů pomocí image recognition
 • Analýza úvěrového rizika

Predikce

Využití historie k předpovědi budoucího chování.

 • Předpovědi budoucí poptávky a prodejů
 • Predikce potřebného personálu na směny
 • Predikce obratu skladových zásob
 • Předpověď odchodu zákazníků (churn)

Optimalizační úlohy

Když je třeba z řady možností upřednostnit ty, které mají největší výhody.

 • Optimalizace výdajů na marketing na základě dat z Google Analytics
 • Optimalizace maloobchodních zásob
 • Optimalizace vytíženosti pracovníků směn
 • Elastické modelování cen

Tam, kde běžné datové postupy končí, my začínáme. Pomocí umělé inteligence (AI), nejmodernějších postupů s využitím strojového učení (ML) a neuronových sítí dokážeme odstranit chyby v datech, vyplnit slepá místa, predikovat budoucí vývoj, rozpoznat kritická místa, a pomoci vám tak uspět.

Chcete využít širokých možností Data Science a potřebujete s tím pomoct?

Pokud vaše potřeby nejde řešit běžnou analýzou dat, jsou vám k dispozici naši datoví vědci, kteří využijí sofistikovanější Data Science postupy.