Analytická strategie

Váš lístek na cestu k datově řízené firmě

Analytická strategie je příprava plánu, jak se stát datově řízenou firmu. 

Skladování neprodejného zboží, propadnutí expirační doby skladových zásob, marketingové kampaně bez přidané hodnoty či nafouknuté personální náklady. Všechny tyto problémy stojí společnosti miliony korun ročně.
A mají společné řešení – řídit se daty.

“Dlouhodobě se nám nedařilo posunout ve dvou klíčových parametrech: mít data správně a včas. Analytická strategie, kterou pro nás Revolt realizoval, nám poskytla realizační rámec, tedy jakousi roadmapu implementace BI, které umožnilo nové BI ostatním kolegům tzv. prodat. Zároveň musím ocenit péči věnovanou přípravě jednotlivých use casů a datového modelu.

Na spolupráci s Revoltem si nejvíce vážím odbornosti a zkušeností, které k nám do firmy přinesli, a důrazu na další vzdělávání dovnitř firmy.

Vojtěch Telupil, Head of  IT/IS, BTL Medical Technologies

Analytická strategie je pro vás ideální volbou, pokud:

Chce aplikovat analytiku do firmy a ve vaší firmě není nikdo, kdo vám může pomoci.
01
Víte, že máte data v různých systémech a napříč odděleními, ale nevíte, jak je propojit.
02
Jste člověk, který se chce rozhodovat na základě dat a nemáte je. A ve vaší firmě není nikdo, kdo vám může pomoci.
03
Nemáte nástroje, které by vám práci s daty umožnila.
04

Díky osvědčené metodice s vámi projdeme aktuální potřeby společnosti, firemní kulturu a vizi, zmapujeme relevantní aspekty IT architektury a v neposlední řadě i lidský kapitál, který máte k dispozici. 

Na základě toho pro vás připravíme dokument, který navrhne jak zavést BI do Vaší společnosti tak, aby se mohlo stát významným motorem dalšího rozvoje. 

Flexibilně a podle vašich potřeb. Když nebudete s naším řešením spokojeni, vrátíme vám peníze. 

Analytickou strategii nabízíme ve dvou variantách:

Analytická strategie standard:

Je vhodná pro firmy, které vnímají data jako strategicky důležitou oblast a chtějí vizi, jak co nejefektivněji investovat své prostředky.

Během 4 celodenních workshopů získáte:
 • Identifikací konkrétních problému, kde může BI pomoct, hrubý náčrt řešení a prioritizaci která zajistí největší užitek pro vaší společnosti
 • Edukaci klíčových lidí o tom, co je BI, co může přinést vaší firmě a jak se vyhnout nejčastějším úskalím při jejím zavádění
 • Zmapování IT aspektů důležitých pro BI a návrh technologického řešení
 • Zmapování dostupných znalostí ve firmě a návrh organizačních změn vedoucích k vybudování dlouhodobě udržitelného a performujícího BI týmu
 • Plán implementace, který je kombinací výše uvedených
  • rozvoj klíčových use-cases, implementaci technologie, budování týmu, školení zaměstnanců a rozvíjení datové kultury napříč celou společností
 • Odhad nákladů – kolik to celé bude stát

Cena: 500 tis. Kč

Analytická strategie mini:

Ideální pro situace, kdy chcete rychle a efektivně zmapovat use-casy, které Vaší společnosti přinesou rychlou návratnost.

Během 2 celodenních workshopů získáte:
 • Identifikací konkrétních problému, kde může BI pomoct, hrubý náčrt řešení a prioritizaci která zajistí největší přínos pro vaší společnosti
 • Standardizovaný návrh technologií potřebných pro implementaci
 • Odhad časové náročnosti a celkové ceny za implementaci

Cena: 200 tis. Kč

Chcete analytickou strategii? Takhle může vypadat ta vaše.

Orientační roadmapa implementace

Na základě provedených workshopů navrhneme plán implementace, který bude kombinovat následující: 

 • Rozvoj klíčových use-casesů
 • Implementaci technologie
 • Budování týmu
 • Školení a nábor zaměstnanců
 • Rozvíjení datové kultury napříč celou společností

Tento plán vám poskytne roadmapu, kterou můžete v průběhu implementace použít jak pro plánování, tak komunikaci směrem do firmy.

Role a odpovědnosti

Zmapujeme situaci ve vaší firmě, co se týče znalostí a dovedností v oblasti analýzy dat. Určíme, které role a zaměstnanci budou přímo spjati s novým datovým rozložením firmy, včetně délky úvazku, který je na úspěšnou implementaci potřeba. 

Řekneme vám také, jaké nové pozice je potřeba vytvořit a poskytneme své experty, kteří vám se změnou pomůžou. A to vše v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu.

Prioritizace vašich use casů

Vaše vytipované problémy, kde může BI pomoct, rozdělíme do přehledného plánu dle přínosu pro vaši společnost a náročnosti jejich realizace. 

To vám poskytne konkrétní pohled toho, co vás čeká při cestě za datově řízenou firmou. 

S nastavením a reporty vám pomůžeme

Chtěli byste také využívat některý z reportů. Stačí nás jen kontaktovat.