Analytická strategie

Váš lístek na cestu k datově řízené firmě

Analytická strategie je příprava plánu, jak se stát datově řízenou firmu. 

Skladování neprodejného zboží, propadnutí expirační doby skladových zásob, marketingové kampaně bez přidané hodnoty či nafouknuté personální náklady. Všechny tyto problémy stojí společnosti miliony korun ročně.
A mají společné řešení – řídit se daty.

“Dlouhodobě se nám nedařilo posunout ve dvou klíčových parametrech: mít data správně a včas. Analytická strategie, kterou pro nás Revolt realizoval, nám poskytla realizační rámec, tedy jakousi roadmapu implementace BI, které umožnilo nové BI ostatním kolegům tzv. prodat. Zároveň musím ocenit péči věnovanou přípravě jednotlivých use casů a datového modelu.

Na spolupráci s Revoltem si nejvíce vážím odbornosti a zkušeností, které k nám do firmy přinesli, a důrazu na další vzdělávání dovnitř firmy.

Vojtěch Telupil, Head of  IT/IS, BTL Medical Technologies

Analytická strategie je pro vás ideální volbou, pokud:

Chce aplikovat analytiku do firmy a ve vaší firmě není nikdo, kdo vám může pomoci.
01
Víte, že máte data v různých systémech a napříč odděleními, ale nevíte, jak je propojit.
02
Jste člověk, který se chce rozhodovat na základě dat a nemáte je. A ve vaší firmě není nikdo, kdo vám může pomoci.
03
Nemáte nástroje, které by vám práci s daty umožnila.
04

FAQ

Máte na nás otázku?
Zde najdete odpověď!

Otázky a odpovědí na nejčastější dotazy naleznete níže.

Kdo je váš typický klient?

Mezi naše klienty patří firmy převážně z oblasti retailu, e-commerce a healthcare. Na případové studie některých z nich se můžete podívat zde.

Přidejte se k těmto úspěšným společnostem


Co jsou výstupy Analytické strategie?

Výstupem Analytické strategie je podrobný návrh budoucího projektu včetně soupisu use casů, požadavků na technologie, vzdělávacího plánu, obsazení projektových rolí a plánu rozvoje datové kultury ve vaší organizaci. Analytickou strategii doručujeme včetně návrhu roadmapy projektu.


Jak dlouho analytická strategie trvá?

Analytické strategie trvá podle zvolené varianty 2- 6 týdnů.

Pro koho je analytická strategie vhodná?

Analytická strategie se hodí pro organizace, které stojí před zásadním rozhodnutím v oblasti budování analytických dovedností. Nejčastěji se na nás s analytickou strategií obrací firmy, které selhávají v v adopci analytického řešení, nedaří se jim najít vhodné use casy, neví jakou vybrat technologii, nebo zápolí s vybodování interního BI týmu.

Proč si vybrat Revolt BI?

Revolt BI je konzultačně – implementační agentura. Jsme tedy schopní pokrýt celou datovou problematiku, od úvodního workshopu na identifikaci vašich problematických use casů, po implementaci komplexního datového řešení, vč. technologií a následného supportu.

To, že v Revolt BI budete v dobrých rukou potvrzují i naši dostavadní klienti:

Revolt BI je jedním z důležitých prvků v transformaci Euromedie na inovativní datově řízenou společnost. Díky dobře nastavené koncepci máme data o celé firmě, na která se můžeme spolehnout a analyzovat je. Spolupráce s Revoltem je výborná. Projekty řídí precizně, dokáží flexibilně reagovat i na ad hoc požadavky, mají erudované odborníky s potřebnými praktickými zkušenostmi, a to vše při zachování vstřícného a přátelského přístupu.

Radan Papoušek
Head of BI Euromedia Group
Intenzivnější práce s daty a jejich analýza nám přinesly detailní pohled na profitabilitu jednotlivých produktů, což je pro oblast e-commerce klíčové hledisko. Můžeme tak optimalizovat produktový mix, řídit cenotvorbu a zefektivnit marketingové aktivity. To, že nyní více nasloucháme datům, nám umožňuje lépe a rychleji reagovat na požadavky trhu. Ve výsledku nám přechod na datově řízenou firmu umožňuje flexibilnější a strategičtější rozhodování a fungování.

Andy Werner
Head of BI MALL Group
Dlouhodobě se nám nedařilo posunout ve dvou klíčových parametrech: mít data správně a včas. Analytická strategie, kterou pro nás Revolt realizoval, nám poskytla realizační rámec, tedy jakousi roadmapu implementace BI, které umožnilo nové BI ostatním kolegům tzv. prodat. Zároveň musím ocenit péči věnovanou přípravě jednotlivých use casů a datového modelu.

Na spolupráci s Revoltem si nejvíce vážím odbornosti a zkušeností, které k nám do firmy přinesli, a důrazu na další vzdělávání dovnitř firmy.

Vojtěch Telupil
Head of IT/IS, BTL Group
Revolt je náš dlouholetý spolehlivý Tableau partner. Pomohli nám například s náročnou migrací Tableau serveru do Azure, spojenou s upgradem a změnou autentizace. Jejich přístup je vždy profesionální a férový.

Ondřej Lorenc
Head of BI, Košík.cz
Do budoucna nám predikce poptávky pomůže také lépe predikovat tok zboží na prodejnách, a zajistit tak, abychom měli stále relevantní nabídku a hlavně spokojené zákazníky, kteří u nás vždy najdou to, co potřebují. Věřím, že transformace na data-driven společnost výrazně posiluje naši konkurenceschopnost.

Aliaksei Siparau
Logistics and BI Director, Sportisimo
“Revolt pro nás zajištoval migraci reportingu na Tableau a výstavbu nových reportů.
Spolupráce byla perfektní, protože v Revoltu jsou profíci, od kterých jsme měli možnost hodně se naučit. A také mají jasné výsledky. Dokázali snížit kreditovou náročnost našeho reportingu na polovinu, což přineslo větší volnost v jeho rozvoji. Odstranili chybovost reportů, čímž se obnovila důvěra v data a pomohli s rozšířením self-servisu v rámci vizualizace dat.

Lenka Šimlová
Data analytik, Mafra
Způsob, jakým Revolt BI přistupuje k zadáním, je v dnešním technologickém prostředí jedinečný. Jejich cílem není jen najít řešení problému, ale problém vyřešit a doručit výsledek. Mezi tím vědět, jak, a skutečně to udělat přitom bývá často velký rozdíl a spousta práce a zkušeností. Přesně to se projevilo i v případě optimalizace skladů ve Škoda Auto, kdy vymysleli elegantní řešení a bez zbytečného otálení či komplikací ho také uvedli do praxe.

Miloš Zejval
Projektový koordinátor Škoda Auto

Díky osvědčené metodice s vámi projdeme aktuální potřeby společnosti, firemní kulturu a vizi, zmapujeme relevantní aspekty IT architektury a v neposlední řadě i lidský kapitál, který máte k dispozici. 

Na základě toho pro vás připravíme dokument, který navrhne jak zavést BI do Vaší společnosti tak, aby se mohlo stát významným motorem dalšího rozvoje. 

Flexibilně a podle vašich potřeb. Když nebudete s naším řešením spokojeni, vrátíme vám peníze. 

Chcete analytickou strategii? Takhle může vypadat ta vaše.

Orientační roadmapa implementace

Na základě provedených workshopů navrhneme plán implementace, který bude kombinovat následující: 

 • Rozvoj klíčových use-casesů
 • Implementaci technologie
 • Budování týmu
 • Školení a nábor zaměstnanců
 • Rozvíjení datové kultury napříč celou společností

Tento plán vám poskytne roadmapu, kterou můžete v průběhu implementace použít jak pro plánování, tak komunikaci směrem do firmy.

Role a odpovědnosti

Zmapujeme situaci ve vaší firmě, co se týče znalostí a dovedností v oblasti analýzy dat. Určíme, které role a zaměstnanci budou přímo spjati s novým datovým rozložením firmy, včetně délky úvazku, který je na úspěšnou implementaci potřeba. 

Řekneme vám také, jaké nové pozice je potřeba vytvořit a poskytneme své experty, kteří vám se změnou pomůžou. A to vše v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu.

Prioritizace vašich use casů

Vaše vytipované problémy, kde může BI pomoct, rozdělíme do přehledného plánu dle přínosu pro vaši společnost a náročnosti jejich realizace. 

To vám poskytne konkrétní pohled toho, co vás čeká při cestě za datově řízenou firmou. 

Analytickou strategii nabízíme ve dvou variantách:

Analytická strategie standard:

Je vhodná pro firmy, které vnímají data jako strategicky důležitou oblast a chtějí vizi, jak co nejefektivněji investovat své prostředky.

Během 4 celodenních workshopů získáte:
 • Identifikací konkrétních problému, kde může BI pomoct, hrubý náčrt řešení a prioritizaci která zajistí největší užitek pro vaší společnosti
 • Edukaci klíčových lidí o tom, co je BI, co může přinést vaší firmě a jak se vyhnout nejčastějším úskalím při jejím zavádění
 • Zmapování IT aspektů důležitých pro BI a návrh technologického řešení
 • Zmapování dostupných znalostí ve firmě a návrh organizačních změn vedoucích k vybudování dlouhodobě udržitelného a performujícího BI týmu
 • Plán implementace, který je kombinací výše uvedených
  • rozvoj klíčových use-cases, implementaci technologie, budování týmu, školení zaměstnanců a rozvíjení datové kultury napříč celou společností
 • Odhad nákladů – kolik to celé bude stát

Analytická strategie mini:

Ideální pro situace, kdy chcete rychle a efektivně zmapovat use-casy, které Vaší společnosti přinesou rychlou návratnost.

Během 2 celodenních workshopů získáte:
 • Identifikací konkrétních problému, kde může BI pomoct, hrubý náčrt řešení a prioritizaci která zajistí největší přínos pro vaší společnosti
 • Standardizovaný návrh technologií potřebných pro implementaci
 • Odhad časové náročnosti a celkové ceny za implementaci