Datová integrace

Integrujte data z různých systémů, v různých formátech a struktuře, a získejte tak okamžitý přístup k informacím a jednotný zdroj pravdy.
Efektivní řízení firmy v dnešní době znamená využít všech dat, která má společnost o svých zákaznících, objednávkách, produktech, skladech, marketingových nákladech atd., a jejich doplnění o informace z třetích stran.


Datová integrace
(Data Integration) je základním předpokladem pro kvalitní rozhodování. Bez ní by žádná Business Inteligence nepřinášela věrohodný vhled do fungování firmy.


Používáme moderní technologie pro práci s daty. Pokud máte zájem se o tématu dozvědět víc, podívejte se na
Modern Data Stack Explained článek od kolegů z Portable.
Moderní sběr dat
(tzv. "data stack") se skládá z řady nástrojů a technologií, které pomáhají organizacím sbírat, ukládat, zpracovávat a analyzovat velké množství dat. Tyto nástroje pomáhají firmám získávat lepší přehled o svém podnikání, rozhodovat se na základě dat a také lépe porozumět potřebám zákazníků.

Mezi nejčastěji používané nástroje moderních data stacků patří cloudové databázové systémy (např. Snowflake), ETL nástroje (např. Keboola), nástroje pro správu databázových schémat (např. dbt Labs) a BI nástroje (např. Tableau). Tyto nástroje spolu úzce souvisí a pomáhají firmám vytvářet ucelený systém pro sběr, zpracování a vizualizaci dat.

Efektivní řízení firmyslužby

Pomáháme firmám ve všech fázích procesu datové integrace

Potřebujete pomoci s datovou integrací?

Téměř každá firma má své vlastní datové zdroje a své specifické potřeby, proto řešíme datovou integraci na míru každému z našich zákazníků. Popište nám své potřeby a získejte náš odborný pohled.

Děkujeme za vyplnění formuláře.
Oops! Něco se nepovedlo, zkuste formulář vyplnit znovu.
CZ flagUK flag