Chtěli byste znát ideální rozložení cenových hladin kategorií na každé pobočce?

Vše založeno na skutečných prodejních datech, na míru podle chováni vašeho zákazníka.

Na jaké otázky jsme odpověděli?

Máte tisíce produktů a desítky kategorií?
Jaká cenová hladina* je ideální pro kterou pobočku?
Na které pobočky se vám oplatí navést prémiové zboží?
Která pobočka je z pohledu zákazníka prémiovější?

*Co je cenová hladina?

 • Segmentace produktů v dané kategorii podle ceny
 • Příkladem může být rozdělení vaši kategorie zboží na úrovně levné – standard – drahé
 • Každá kategorie má své cenové hladiny a určujeme je matematickými clusteringovými metodami k-means

Měřitelná ROI

 • O kolik se zvýší prodeje s novým naskladněním? V rámci výpočtu jsme vytvořili potenciální přínos doporučení. Vypočítal se očekávaný zisk ze změn v 3 variantách s různými předpoklady úspěšnosti.

Operativní změny – měřitelný výsledek

 • Doporučený plán zásobování se aplikuje na vybrané prodejny a za 2-3 měsíce můžete jednoduše zhodnotit výsledky – protože model je na to připravený.

Nemusíte měnit strategii zásobování

 • Vaše dlouhodobá strategie se nemění, upravujete jenom poměr skladby zboží na prodejnách.
 • Nemění se ani celková cena zboží na pobočce. Pouze ji přesouváme mezi jednotlivými cenovými hladinami.

Možnosti úrovní clusteringu

Clustering vzhledem k rozmístění regálů
Různé pobočky mají rozdílnou poptávku z pohledu textilu, obuvy. Využijme prostor prodejny tak aby byl nakloněn potřebám klienta.
Přínos: Správné nastavení prostoru bude odpovídat požadavkům zákazníků pro danou prodejnu a zredukuje neefektivně využitý prostor. 
Clustering na úrovni cenových hladin
V rámci LT prostoru je vhodné definovat jaké produkty by se z dané kategorie měly vystavovat z pohledu Price Levelu.
Benefit: Správné nastavení PL sleduje požadavky zákazníků pro určitou prodejnu a tím zvyšuje pravděpodobnost nákupu.
Clustering na Layoutových kategoriích ( plnění regálů )
Naplňme regály způsobem, který odpovídá poptávce. Pojďme klientovi naproti a nabízíme mu to co v dané lokalitě kupuje nejčastěji.

Proč dělat tuto analýzu?

Protože průměrná útrata zákazníka v nákupním centru v Praze není stejná jako na pobočce v malým městě.

Výsledkem analýzy je plán zásobování s doporučením, které kategorie na kterou pobočku navést a v jaké cenové kategorií.

Proč dělat tuto analýzu?

 • Protože průměrná útrata zákazníka v nákupním centru v Praze není stejná jako na pobočce v malým městě.
 • Výsledkem analýzy je plán zásobování s doporučením, které kategorie na kterou pobočku navést a v jaké cenové kategorií.

Segmentace poboček

Máte 3 kategórie cien pre každú kategóriu – levné tašky, standardní a priémiové. Koľko ich poslať do Pražskej pobočky a koľko do Benátok nad Jizerou? Náš model vám automaticky doporučí co přesunout a kam.
Samozřejmostí je validace a vyhodnocení po určitém čase, zda kroky byli účinné.

Rozdělíte zboží na cenové hladiny a analýzou určíme v jakém poměru navést zboží na každou pobočku. Máte tak individuální plán optimálneho naskladnení kategorií, podle toho kdo vám na pobočky chodí nakupovat – Úprava poměru drahého a levného zboží per kategorie per pobočka.

Pro klienta jsme vytvořili model cenových hladin podle nákupů zákazníků. Produkty byli rozděleny podle matematického modelu do třech úrovní.

Žlutým vyznačena průměrná cena produktu a „Count“ označuje kolik produktů do dané cenové hladiny spadá.

Doporučení naskladnění

Na základe výsledků vzniká doporučení poměru cen pro každou pobočku. V horní části grafu se nachází aktuálním poměr naskladnění pro každou cenovou hladinu.

Dolní graf zobrazuje ideální stav naskladnení podle výsledků analýzy. Tj, na běžnou pobočku (tyrkysová) doporučujeme navést o 3% víc levnějších produktů kategorie „Bags“. Zároveň, na Premium pobočky o 10% méně.

V prostřední cenové kategorií se na Premium pobočky má navést o 9% víc drahého zboží.

Kolik vám to přinese?

Pokud změníme procentuální rozložení produktů (vzhledem k cenové hladine) na konkrétní pobočce, změní se i procentuální rozložení zisků.
Předpokládáme, že celková cena zboží se na pobočce (ani kategorii nemění). Pouze ji přesouváme mezi jednotlivými cenovými hladinami.

Najvrchnejší graf ukazuje aktuálne rozloženie marže medzi cenovými kategóriami. Výpočet prínosu pri dodržaní aplikovaní doporučení naskladnenia.

Jaké data potřeba?

 • Historie vývoje cen
 • Seznam všech produktů
 • Kategorie produktů
 • Tabulka prodejů
 • Skladové zásoby
 • Tabulka s informacemi o prodejnách 

Chcete vědět víc?
První konzultace je zdarma