Report výkonnosti prodejny

Jste šéf retailu? Mějte výkonnost poboček pod kontrolou, díky reportům.

Nejdůležitější metriky, které chcete sledovat:
Aktuální hodnota tržeb
Running budget (Kumulovaný měsíční rozpočet)
Měsíční target (budget)
Predikce prodejů na základě aktuálních prodejů (Forecast tržeb)
Průměrný denní prodej na dosazení targetů
Marže
Průměrná velikost košíku
Výkonnost prodejců
Zaskladněnost regálů/položek
Návštěvnost prodejny
Konverze návštěvnosti

Popis: 

Hlavní výhodou tohoto reportu je, že na první pohled vidíte, jak se na jednotlivých pobočkách daří plnit měsíční budget a KPI. 

Údaje o tržbách, predikcích, dostupnosti zásob, návštěvnosti a konverzním poměru zákazníků v jednom reportu.

Sledováním reportů předcházíte vyprodání zásob a umožňují vám včasně reagovat na trendy v návštěvnosti a poptávce po zboží. Díky přehledu můžou vedoucí prodejny dosáhnout vyšších marží a tržeb.

Benefit:

Zabránění vyprodání zásob a zrychlení reakce na trendy v poptávce po zásobách může manažerovi prodejny pomoci dosáhnout vyšších marží a výnosů.

Pro koho: Report je určen pro vedoucí prodejen, retail managers, CFOs, COOs a CEOs, kteří jsou zodpovědní za KPIs poboček. 


Objednatel: šéf retailu, CFOs, COOs a CEOs

Návratnost:

Implementace dashboardu pro velkou retailovou společnost s tržbami 1,3 mld. Kč výrazně zvýšila výkonnost jejích 200 poboček. Zobrazení dashboardu manažerům poboček jim pomohlo lépe řídit svůj tým na základě denních a aktuálních dat. 

150 vedoucích prodejen trávilo na vypracování hlášení minimálně hodinu týdně. Odhad okamžité návratnosti byl tedy až 1 milion Kč ročně na úspoře času zaměstnanců.  A to není zanesen přínos, který report má na informovanost, přehled očekávání a na motivaci vedoucích.

V prostřední části je vidět forecast tržeb na konec měsíce při dnešní rychlosti nárůstu tržeb, který pomůže rychle reagovat na konkrétní situaci.

S nastavením a reporty vám pomůžeme

Chtěli byste také využívat některý z reportů. Stačí nás jen kontaktovat.