Finanční zdraví i výkonnost firmy pod kontrolou

 Jasné informace o výkonnosti firmy.

Popis:

Dashboard vám poskytne jasné informace o výkonnosti firmy, a o tom, jak společnost plní své cíle v několika oblastech.  Například celkový prodej, marže, výkon, prodejní kanály, typ prodejen i výkon oblastních manažerů. 

Všechny metriky uživatelům umožňují každý den kontrolovat jejich výkon oproti plánu.


Pro koho: Pro vrcholový management všech retail a produkčních firem, které chtějí mít své KPIs a finančný výkon pod kontrolou.

Objednatel: CFO, COO a CEO, a všichni zodpovědní za KPIs,  výnosy nebo tržby společnosti. 

Návratnost/Revolt Story:  

Společnost Revolt BI implementovala tento dashboard pro velkého retailového hráče na CZ & SK trhu s tržbami 1,3 mld. Kč ročně a 200 maloobchodními prodejnami. 

Dashboard zobrazuje výkonnost celé společnosti a umožňuje CxOs činit rozhodnutí na základě denních dat. 

Nové vedení společnosti, ve které jsme implementovali report, bylo schopné rychle identifikovat problémy s vysokými potenciálními přínosy a nastavení iniciativy vedlo ke zvýšení příjmů o 15 % a úsporám nákladů přes 23 milionů korun během prvních měsíců implementace.

Co všechno v reportu naleznete: (report breakdown)

Přehled nejdůležitějších metrik hned na prvním místě.

Porovnání skutečných příjmů s očekávanými příjmy přes zvolené období, na pozadí ještě v porovnáním s výsledky minulého roku za stejné období. Pod prvním grafem praktický přehled příjmů v aktuálním měsíci. Stejné zobrazení najdeme i pro tržby.

Podle individuálních potřeb zákazníka se report může doplnit také o výpočet čistého zisku, headcount nebo zobrazit návštěvnost prodejen vs konverze. 

V následujících grafech je zobrazeno jednotlivé rozdělení revenue a tržeb přes různé dimenze. Srovnávané můžou být země nebo velkoobchod vs. maloobchod.

Mějte přehled o výkonu svých vedoucích prodejen včetně nastavených budgetů v sekci Area manager. Můžete porovnávat i s minulými lety/měsíci. Přes tržby i revenue. Tento report se dá následně napojit na systém odměňování nebo bonusů a ulehčí vyhodnocování KPIs.