Posílení kompetencí
manažerů BI:

Mentoringové služby na míru

Jsem Giuliano Giannetti

zakladatel společnosti Revolt BI, datově konzultační agentury zařazené mezi nejlepší světové agentury v oblasti dat MAD 2023 a exMcKinsey konzultant. Společnost Revolt BI byla označena Billem Inmonem za špičkovou datovou konzultační agenturu. Zároveň a jsem také vstupním investorem v technologickém startupu Keboola, který právě dosáhl investice ve výši 32 milionů USD.


Jelikož jsem společnost založil a řídil od začátku, zažil jsem a udělal snad všechny chyby, které si jako šéf datového oddělení nebo vedoucí BI dokážete představit. Podíleli jsme se na několika scénářích krizového řízení, kdy bylo třeba vést jednání
s představenstvem a investory s vysokými sázkami, sestavovali a reformovali jsme bi týmy. Od nuly jsme definovali datové architektury a datové produkty, jako je Carvago.com, mimo to jsme migrovali datové sklady pro mezinárodní společnosti. 

Během jednoho z těchto angažmá, jsem viděl talentovaného inženýra, který byl jmenován vedoucím oddělení BI,
byl v neřešitelné situaci, pracoval 16 hodin denně a procházel situacemi, které jsem musel řešit během let vedení našeho týmu. V tu chvíli jsem se rozhodl podělit se o své zkušenosti a pomoci situaci vyřešit.
 
Podle mého názoru by měl být skvělý tým datových analytiků zodpovědný za podporu strategie společnosti a generování případů s pozitivní ROI. Šéf datového oddělení jako takového je zodpovědný za využití datových aktiv, a proto musí být kompetentní v oblasti obchodní strategie, řízení talentů, vyjednávání o rozpočtu, technologické strategie a řízení znalostí.
V případě, kdy jde o zvyšování kvalifikace společnosti. Jen za těchto podmínek dokáže firma využívat data naplno.

Vzhledem k tomu, že nově jmenovaní šéfové datových oddělení mají ve většině případů technologické vzdělání, je přirozené,
že jim často chybí zkušenosti s řízením lidí, marketingem, prodejem a strategií, což jsou všechno oblasti, které jsou pro jejich
úspěch klíčové. 

Mým cílem je pomoci šéfům BI krizové oblasti co nejrychleji
zvládnout, aby ve své funkci byli úspěšní. 

Giuliano Giannetti

Senior consultant

Struktura programu

Cílem programu je pomoci vám samostatně řešit nejzásadnější problémy, se kterými se můžete setkat.
Probereme situaci ve vašem týmu/firmě, identifikujeme největší nedostatky a společně se budeme snažit
najít řešení těchto problémů. 

Zatímco budete zodpovědní za realizaci ve svém týmu, budete mít plnou podporu ode mě jako svého mentora a také od několika dalších vedoucích pracovníků v rámci Revolt BI, kteří jsou nositeli expertizy v rámci nejrůznějších oblastí, jako je infrastruktura, odborné znalosti v oboru atd. 

Program se bude skládat z týdenních sezení, na kterých si oba určíme témata a exekutivy a v mezidobí budeme plnit domácí úkoly. Tématem může být například sdílení osvědčených postupů používaných v Revolt BI a jejich aplikace ve vaší společnosti nebo jak strukturovat a škálovat datový tým. 

Stanovení priorit práce

Techniky pro sladění datových projektů s obchodními cíli a efektivní řízení zdrojů.

Datové produkty

Vývoj, správa a hodnocení produktů založených na datech.

Poskytování hodnoty

Strategie, jak proměnit poznatky z dat v praktická obchodní rozhodnutí a efektivně je komunikovat.

Struktura a organizace týmu

Optimalizace složení týmu a vymezení rolí pro maximální efektivitu.

Soulad s cíli společnosti

Zajistit, aby datové iniciativy podporovaly celkové obchodní strategie.

Zvyšování kvalifikace týmu

Identifikace nedostatků v dovednostech a poskytování školení pro podporu kultury neustálého vzdělávání.

Správa a distribuce dat

Techniky pro sladění datových projektů s obchodními cíli a efektivní řízení zdrojů.

Technologická architektura

Navrhování a údržba robustní a škálovatelné datové infrastruktury.

Technologie a osvědčené postupy

Udržování aktuálního stavu nových datových technologií a integrace osvědčených postupů v oboru.

Zabezpečení

Zavedení přísných opatření pro zabezpečení dat a zajištění souladu s předpisy.

Jak se přihlásit

01
První sezení (zdarma)

Otevřená diskuse o situaci ve společnosti a identifikace nejkritičtějších
problémů a oblastí spolupráce. 

  • Definování akčních cílů, které mají být provedeny/dodány během druhého sezení. 
  • Jednání s finančním sponzorem za účelem dohody o očekávaných výsledcích.

Jednání s finančním sponzorem je neoddiskutovatelné, protože exekutivní sponzoring je pro úspěch programu klíčový. 

02
Tříměsíční zkušební doba

Vypracování návrhů výsledků, kterých má být dosaženo
v prvním čtvrtletí. 

  • Jejich provedení ve stanoveném časovém rámci. 
  • 12 sezení a související návazné aktivity až do max. 12 MD.
03
6-12 měsíců prodloužení mentoringu

Po zkušební době budeme diskutovat o sladění strategie se společností a pracovat na plnění dlouhodobějších strategických cílů, což může zahrnovat technologickou strategii, osobní strategii nebo definici případů použití a strategických iniciativ,
které mají být realizovány. 

  • 4 sezení za měsíc a související následné aktivity až do max. 4 MD/měsíc.
  • Závěrečný přehled dosažených cílů, který bude předložen správní radě. 

Seznamte se!

První sezení zdarma si můžete rezervovat pomocí níže uvedeného odkazu.

Těším se na setkání s vámi!

Profily mentorů

Kontaktní osobou bude Giuliano Giannetti,
ale v případě potřeby se mohou ad hoc zapojit i další členové Revolt BI.

Giuliano Giannetti

Senior consultant


Giuliano má více než 10 let zkušeností s prací na klientských projektech, včetně budování DWH pro společnosti jako Škoda, IDC, MALL Group a Zoot. Úspěšně realizoval desítky projektů pro české i mezinárodní klienty, včetně vedení projektů v rámci Revolt BI, jako je mezinárodní cenová platforma Carvago a různé logistické a automatizační projekty. Giuliano působil
v poradenských společnostech, jako je McKinsey, a v současné době je řídícím partnerem konzultační agentury Revolt BI, kterou založil v roce 2017, a je Angel investor v technologickém startupu Keboola, který v roce 2023 získal investici série A ve výši 32 milionů USD. 

Michal Nikodem

Solution Architect


Michal je v Revolt BI zodpovědný za vytváření a šíření osvědčených postupů souvisejících s budováním DWH a správou dat. Má zkušenosti se správou datových produktů, které se škálovaly až na 80 tisíc instancí pro přední světové poskytovatele kreditních karet. Michal bude pomáhat s vytvářením osvědčených postupů souvisejících s vývojem, škálováním a údržbou backendů souvisejících s daty. 

Marek Kovařík

BI adoption specialist


Marek Kovařík byl zodpovědný za zavádění samoobslužné analytiky v několika společnostech, jako jsou MALL CZ
a BTL, kde se mu podařilo rozšířit využívání BI tollů z nuly na stovky uživatelů. Marek Kovařík je expertem na Tableau
a bude pomáhat se školením uživatelů v oblasti adopčních postupů a budováním komunity ve společnosti. 

Reference

Bill Inmon

Otec datového skladu


Pokud hledáte poradenskou firmu, která bude uplatňovat inovativní a moderní přístupy, hledejte u společnosti Revolt.bi.

Francesco Puppini

Autor knižního bestselleru Amazonu Unified Star schema


Giuliano je vášnivý leader a odborník na data. Když jsem psal svou knihu, často jsem vyhledával jeho názory na různé datové architektury a softwarová řešení pro datovou analytiku. Rád jsem s ním a s jeho vysoce kvalifikovaným týmem spolupracoval. Doufám, že tomu tak bude i v budoucnu. Vřele doporučuji!

Pavel Doležal

Majitel společnosti Keboola,
investor


Život přináší zajímavá spojení a vztahy, když je nejméně očekáváte. GG je jedním z těch vzácných jedinců, kteří se několikrát znovu objevili. Od novináře, přes vedoucího výcviku mírových misí NATO, skvělého obchodníka a odborníka orientovaného na zákazníka, seniorního datového analytika pro McKinsey a nyní podnikatele. Vždycky mě ohromí, jak dobře a rychle se dokáže zorientovat v nové roli, a přeji mu hodně úspěchů a spoustu spokojených klientů!

Tomáš Krupa

vedoucí DWH tým International Data Corporation


Jako vedoucí analytického týmu DWH pro mě Giuliano připravil řadu konzultací na míru, které se týkaly předem definovaných problematických témat
a oblastí.

Giuliano od začátku prokázal hluboké znalosti a porozumění procesům BI a problematice datových skladů – jeho odborné znalosti v těchto oblastech
měly také okamžitý dopad na náš tým. Na dobře strukturovaných schůzkách nás Giuliano seznámil s osvědčenými postupy a inovativními strategiemi, které byly přímo aplikovatelné na naše výzvy a cíle, a jejich implementace pozitivně ovlivnila efektivitu celého týmu.

Rád bych také vyzdvihl Giulianovu schopnost identifikovat problematické oblasti, které nejsou na první pohled vidět. Jeho příspěvky k problematice stanovení priorit iniciativ vnesly jasno a umožnily nám lépe identifikovat projekty, které nabízejí nejvyšší hodnotu.

V neposlední řadě stojí za zmínku tipy a poznatky o modelování dat v datovém skladu, které mají potenciál výrazně zlepšit vývoj a dodávání nových produktů.
Závěrem bych Giuliana bezvýhradně doporučil všem organizacím, které chtějí zlepšit své znalosti v oblasti BI. Jeho odborné znalosti spolu s opravdovým zájmem o úspěch klienta z něj dělají neocenitelný přínos pro každý tým. Jsme za jeho přínos nesmírně vděční a těšíme se na příležitost s ním v budoucnu opět spolupracovat.

Mám zájem o první sezení

Chtěli by jste sezení zdarma?

Zanechte na sebe kontakt.