Analytická transformace

Analyzování dat je v dnešním byznysovém prostředí klíčové pro dlouhodobý úspěch a růst. V rámci analytické transformace společně uděláme kroky, které vaší firmě umožní, aby byla řízena na základě dat, a dostala se tak mezi byznysovou elitu.

Na začátku bývá problém, se kterým si společnost neví rady, protože nemá dostatek dat - může to být potřeba efektivněji využívat skladové kapacity nebo nejasný přínos marketingových kampaní. Na konci stojí nejen vyřešený problém, ale i technické řešení a změna v kultuře firmy, která umožní pracovníkům ze všech oddělení získat kdykoli data, která potřebují, optimalizace celé řady procesů a, zejména pro vedení důležitá, viditelnost do míst a procesů, které dříve zůstávaly skryté.

Pojďte s námi ve stopách úspěšných

Na základě naších zkušeností a osvědčené metodiky jsme připravili postup, který dokáže společnost provést změnou od začátku do konce. Celý postup je flexibilní a je upravován dle potřeb klienta a stávajícího stavu datové infrastruktury tak, aby v co nejkratším čase přinesl viditelné byznysové výsledky a zároveň vedl k dlouhodobě udržitelné změně v řízení firmy založené na využití dat.

Základním stavebním kamenem je vytvoření analytické strategie, protože bez ní končí většina datových iniciativ neúspěchem. V ní najdete přehled a harmonogram jednotlivých kroků i toho, co je k realizaci zapotřebí. Součástí této první fáze je také Proof of Concept.

Následuje druhá fáze, ve které se vystaví datové modely a rozšiřuje se takzvaná datová kultura napříč týmy a uživateli. Jinými slovy učíme vás data používat a mít z nich užitek. Jednotlivé oblasti ve firmě od marketingu přes obchod, prodej, logistiku až po samotné vedení začíná v každodenní práci využívat data.

Podívejte se na ukázky toho, jak během analytické transformace řešíme pomocí dat jednotlivé use casy, tedy podnikové oblasti.

Prohlédnout use casy

Projekt zavedení analytiky v Mall Group

„Intenzivnější práce s daty a jejich analýza nám přinesly detailní pohled na profitabilitu jednotlivých produktů, což je pro oblast e-commerce klíčové hledisko. Můžeme tak optimalizovat produktový mix, řídit cenotvorbu a zefektivnit marketingové aktivity. To, že nyní více nasloucháme datům, nám umožňuje lépe a rychleji reagovat na požadavky trhu. Ve výsledku nám přechod na datově řízenou firmu umožňuje flexibilnější a strategičtější rozhodování a fungování.“

Andy Werner

Bývalý Head of BI v MALL Group
Potřebujete pomoct s transformací na datově řízenou firmu?

Domluvte si s námi úvodní konzultaci zdarma, kde vám ukážeme, jak by celý proces od strategie až po datově řízený podnik mohl ve vašem konkrétním případě vypadat a jaké přínosy můžete od této zásadní změny očekávat.

Děkujeme za vyplnění formuláře.
Oops! Něco se nepovedlo, zkuste formulář vyplnit znovu.
CZ flagUK flag