Revolt BI

 

Zvyšování efektivity práce a předávání úkolů s nízkou přidanou hodnotou strojům je stále důležitější. Automatizace procesů navíc často odhalí problémové a neefektivní části procesů a odstraní je. A co vaše procesy v call centru, marketingu, financích nebo obchodu?