Risk Model – Predikce rizikovosti klientů


Popis

Risk model predikuje rizikové klienty (objednávky, předplatné, …) a pomáhá tak k redukci rizika, kterému je společnost  vystavena. Umožňuje například identifikovat objednávky, od uživatelů, kteří je nevyzvedávají nebo opakovaně neplatí, ale zároveň
i predikovat toto chování u nových klientů a zvýšit vstupní bariéry pro rizikové klienty. Využití tak najde především v předplatném modelu prodeje či zápůjček..

Benefit

  • Redukce nákladů spojená s obsluhování problémových klientů
  • Zvýšení celkové marže skrze zvýšení vstupních bariér pro rizikové klienty
  • Snížená rizikovost neplatících klientů

Pro koho

Pro vedoucí Customer Care jednotek, kteří díky reportu získají informace o rizikových klientech dříve, než náklady na ně přerostou únosnou míru. Může pomoci i s targetingem segmentů, které nejsou rizikové. Risk Model nejčastěji objednávají vedoucí Customer Care či CEO.