Revolt BI

Pietro Filipi: Replenishment model poboček

Pro Pietro Filipi jsme zpracovávali model replenishmenu zboží na pobočkách. Díky naší analýze klient získal přehled o potenciálním přínosu přesunu každého kusu zboží z jedné pobočky na druhou a vyhodnocení oproti logistickým nákladům na převoz.

Košík.cz: kompletní reporting online-retailu

Pro Košík.cz jsme vytvořili datový sklad a zpracovali automatizovaný reporting provozu, obchodu a marketingového oddělení. Denně dodáváme přes 700 reportů z 10 datových zdrojů a to jak realtime tak v denní agregaci. Obchodní oddelění díky tomu má přehled o chování několika tisíců produktů v sortimentu košíku a přehled o aktuální stavu dodávek klientům.

Analýza dat pro mezinárodního síťového operátora

Pro mezinárodního síťového operátora jsme ve spolupráci s Teska Labs zpracovávali Agilní projekt zpracování dat z provozu telekomunikační sítě.  Cílem projektu bylo během jednoho měsíce zpracovat až několik Terabitů streamovaných dat z BTS stanic. Naším úkolem byla post analýza agregovaných dat a reporting problematických míst v síti.

Predikce příštího nákupu zákazníka pro Bonami

Pro Bonami jsme realizovali prediktivní model chování zákazníků. Náš model dokázal s 80% přesností předpovědět na základě různých parametrů chování zákazníka zda v příštích 6 měsících provede opakovaný nákup. Model byl implementovaný v Keboole pomocí R a SQL.

 

Pro koho jsme už dělali?