Prohlášení o zpracování a ochraně osobních údajů Revolt.BI s.r.o.

Kdo jsme

Revolt BI je konzultační a datově analytická agentura. Vyrostli jsme zejména na Retailových klientech pro který jsme dělali reporting v Tableau, Power BI a GoodData, stavěli jsme datamarty zejména v Keboole a řešili automatizaci marketingu či různých procesů na skladě.

Naše vize je umět pomáhat firmám nacházet konkrétní hodnotu v datech a efektivně se transformovat a i z tohoto důvodu část naší kapacity je věnována konzultacím v oblasti sales, logistiky a marketingu.

Co to jsou osobní údaje

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se vaší osoby, kterou jste nám poskytli nebo kterou jsme od vás získali například prostřednictvím webových stránek a pomocí kterých vás lze přímo či nepřímo, samostatně nebo ve spojení s jinou informací identifikovat.

Zákonnost zpracováním osobních údajů

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46 /ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“ a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Jaké osobní údaje sbíráme a pro jaké účely

V pozici správce osobních údajů shromažďujeme a zpracováváme cestou webových stránek a sociálních sítí osobní údaje návštěvníků stránek pro legitimní účely. K těmto účelům patří marketingová komunikace, obchodní aktivity, zasílání newsletterů.

Příjemci údajů

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny partnerům, kteří se na základě řádně uzavřené smlouvy o zpracování a ochraně osobních údajů s námi podílejí na zpracování vašich osobních údajů. Jedná se zejména o poskytovatele IT služeb jako například Salesforce.

Doba ukládání osobních údajů

Vaše osobní údaje zpravidla zpracováváme po dobu 24 měsíců, v případě udělení souhlasu s jejich zpracováním, nebo existence jiného právního základu, po dobu jejich platnosti.

V případě vznesení oprávněné námitky proti jejich zpracování a absence jiného právního základu pro zpracování vašich osobních údajů, jsou údaje neprodleně vymazány.

Cookies

Pro účely lepší uživatelské přívětivosti a marketingové aktivity používáme soubory cookies. Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, váš prohlížeč pošle uložené cookies zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil.

Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek. Díky používání cookies bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší a cookies nám umožní nabídnout vám takové služby, které co nejlépe odpovídají vašim požadavkům a zájmům. Podrobnější informace o cookies naleznete zde.

Společnosti, které u nás mají cookies:

Facebook Inc.

LinkedIn Corporation

Google

Práva subjektů údajů související se zpracováním osobních údajů

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, trvalý výmaz, právo vznést námitku proti jejich zpracování, právo na omezení zpracování, právo na odvolání uděleného souhlasu se zpracováním, právo na přenositelnost vašich osobních údajů. Všechna tato práva můžete uplatnit pomocí kontaktních údajů uvedených na našich webových stránkách.

Kdo vykonává dozor nad zpracováním osobních údajů

Dozor nad dodržováním povinností v oblasti zpracování osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. V okamžiku, kdy zjistíte nebo se domníváte, že provádíme zpracování vašich osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy ČR, můžete nás požádat o vysvětlení nebo požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav.

Nevyhovíme-li vaší žádosti, máte právo obrátit se s vaší stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

Data privacy a consent

Revolt BI is committed to protecting and respecting your privacy, and we’ll only use your personal information to administer your account and to provide the products and services you requested from us. From time to time, we would like to contact you about our products and services, as well as other content that may be of interest to you. If you consent to us contacting you for this purpose, please tick below to say how you would like us to contact you: