PetCenter

ZVÝŠENÁ EFEKTIVITA, ÚSPORA NÁKLADŮ, POSÍLENÉ ROZHODOVÁNÍ A ZVÝŠENÍ KOMPETENCÍ UŽIVATELŮ. PETCENTER SE S NAŠÍ POMOCÍ STALO FIRMOU, KDE SE ROZHODNUTÍ DĚLAJÍ NA ZÁKLADĚ DAT.

Zdroj: PetCenter

0
prodejen a e-shop jasně a přehledně v jednom reportu
0
produktů zařazeno do nových kategorií
0
tisíc EUR ušetřeno za 3 měsíce
0
každodenních aktivních uživatelů našich reportů

V roce 2021 procházelo PetCenter náročným obdobím. Společnosti, která provozuje e-shop a více než 150 obchodů s potřebami pro domácí mazlíčky v ČR a SR, unikaly zisky a chyběla jí transparentnost v datech o zásobách a prodeji. Nově jmenovaný krizový manažer Robert Vojáček dostal za úkol firmu oživit, a proto se na nás obrátil s prosbou o pomoc.  

„PetCenter provozovalo e-shop a více než 100 prodejen, ale nemělo přehled o přebytcích a nedostatcích zboží, o tom, co se prodávalo a co vytvářelo marži,“ shrnul Robert Vojáček, interim manažer PetCenter.

Společnost PetCenter se potýkala také se zastaralými systémy (většinu reportingu řešili v Excelu), neefektivní integrací dat a chybějící historií prodejů. To bránilo informovanému rozhodování a růstu společnosti. 

A proč si Robert Vojáček vybral právě Revolt BI?

„S Revolt BI jsem již předtím spolupracoval. Znal jsem je ze Zoot a Pietro Filipi. Věděl jsem, že rozumí situaci a potřebám krizového manažera.“

Co na to říká klient

Bylo úžasné vidět, jak když lidem dáte data, začnou se mnohé problémy řešit samy. Lidé sami přicházeli s nápady, jak řešit problémy ve skladu, a to vše díky tomu, že viděli čísla.

-Robert Vojáček, interim manager PetCenter

Naše řešení

Naše reakce byla rychlá a cílená. Jako Revolt BI klademe důraz na výsledky, spolupráci a transparentnost, proto jsme rychle mobilizovali zdroje a zahájili transformaci datového ekosystému PetCenter. Nasadili jsme tým tří odborníků, kteří se společností úzce spolupracovali, a naši spolupráci jsme zahájili intenzivním workshopem. Naše cíle byly jasné: vytvořit robustní datové pipeline z různých zdrojů, implementovat Keboola a Tableau a zvýšit dovednosti jejich interního týmu v oblasti Tableau. Naše úsilí vyvrcholilo vytvořením šesti komplexních reportů, které poskytly potřebnou jasnost a přehled k řešení finančních problémů.

Společnosti PetCenter a Revolt BI spolupracovaly po dobu dvou let, během nichž došlo k významným zlepšením v datovém ekosystému a přístupu PetCenter.

Jak jsme v PetCenter budovali datovou kulturu

Fáze 1 – Lépe firmu poznat 

Prvním krokem bylo porozumění jedinečným potřebám PetCenter prostřednictvím workshopu. Jako specialisté na řešení reportingu v retailu chápeme, že každý klient přináší jinou sadu výzev a požadavků. Počáteční workshop, konaný u klienta, sloužil k vytvoření obchodního datového modelu (BDM) a logického datového modelu (LDM). Ty tvořily základ pro další fáze projektu. Na základě této analýzy byly implementovány nástroje Keboola a Tableau a došlo k přechodu PetCenter na nový systém ERP – ESO9.

Přehled workshopu:

Naši senior konzultanti komunikovali přímo s vedením PetCenter, aby mohli identifikovat jejich potřeby a cíle v oblasti reportingu. Díky tomu jsme byli všichni na stejné vlně, což vytvořilo základy pro úspěšnou spolupráci.

Model LDM po 3-4 měsících:

BI schopnosti PetCenter byly primárně založeny na Excelu, přičemž historická data byla uvězněna v zastaralém ERP systému BarIS. Implementace Keboola a Tableau umožnila přechod na robustnější ERP systém ESO9, což znamenalo kompletní přepracování systému.

Fáze 2 – Po workshopu

Po workshopu náš tým zpracoval získané informace do komplexního plánu, stanovil jasné priority a sestavil tým na míru pro PetCenter. Tento tým zahrnoval dva datové inženýry, projektového manažera a obchodního konzultanta, zatímco na straně klienta bylo čtyři uživatelé vyškoleni k přímé práci s daty a vytváření reportů pro širší publikum 30-40 uživatelů BI.

Prioritní use case:

Naším okamžitým cílem bylo dodat finanční a výkonnostní reporty pro vrcholový management a investory PetCenter. Tento klíčový úkol byl splněn během pouhých dvou měsíců od našeho prvního zásahu.

Fáze 3 – Zahájení projektu

Projekt jsme zahájili jako Proof of Concept (PoC), který poskytl hmatatelné výsledky a položil základy pro agilní přístup založený na sprintech. Dedikovaný tým tří odborníků z Revolt BI úzce spolupracoval se zákazníkem, propojoval zdroje dat a vytvořil šest klíčových reportů. Kromě toho jsme se vypořádali s problémy kategorizace dat pomocí data science, které umožnilo efektivní zařazení produktů do nových kategorií.

Fáze 4 – Data discovery

Během této fáze jsme propojili data do Tableau, což umožnilo analýzu dat pro 4 uživatele a informované rozhodování pro zhruba 30-40 uživatelů, kteří využívali výsledky reportů.

Když posloucháte data, chápete, co je třeba udělat pro snížení nákladů a zvýšení zisku. Potřebujete jen někoho, kdo rozumí jeho jazyku. Lidé v Revolt BI chápou jak datové, tak maloobchodní potřeby.

Robert Vojáček, interim manažer PetCenter.

Přínos a benefity

Řešení společnosti Revolt BI umožnilo PetCenter získat cenné poznatky o jejich provozu, což přineslo tyto výhody.

PetCenter dokázalo s pomocí Revolt BI nejenom zmodernizovat svůj byznys reporting, ale také dělat informovaná rozhodnutí, což vedlo k významným úsporám nákladů a efektivitě provozu. Tato spolupráce ukázala sílu pokročilé analytiky a efektivní integrace dat při transformaci společnosti. 

Naše partnerství s PetCenter tímto projektem neskončilo. Během dvou let jsme spolupracovali na odhalování a řešení různých operačních výzev, čímž jsme podporovali kulturu datově řízeného rozhodování. Pomocí data science jsme například zařadili 60 tisíc produktů do nových kategorií.

V duchu našich hodnot, jako je inovace a neustálé učení se, jsme neustále přinášeli nové perspektivy a přístupy, které PetCenter pomoháli růst a rozvíjet se.

Zvýšená efektivita
Optimalizace procesů reportování a přístup k jednotné historii prodejů umožnily efektivní řízení zásob a usnadnily proces rozhodování.
01
Úspory nákladů
Identifikací situací s nadbytečným a nedostatečným zbožím ušetřilo PetCenter významné finanční prostředky.
02
Posílené rozhodování
Daty podporovaná rozhodnutí umožnila vedení vytvořit informované strategie, což podpořilo růst společnosti a zvýšilo produktivitu.
03
Zvýšení kompetence uživatelů
Díky školením a podpoře se uživatelé stali odborníky v nástrojích pro analýzu dat, jako je Tableau, což podpořilo jejich samostatnost a tvůrčí myšlení v rámci organizace.
04
01
Zvýšená efektivita
Efektivní řízení zásob a usnadnění procesu rozhodování
02
Úspory nákladů
Ušetření 200 tis. EUR za 3 měsíce díky reportu zaskladněnosti
03
Zvýšení kompetence uživatelů
Díky školení, podpoře a Tableau
04
Usnadnění rozhodování
Informace o více než 100 prodejnách a e-shopu jasně a přehledně
05
Datově řízená rozhodnutí
umožnila vedení vytvořit informované strategie, což podpořilo růst společnosti a zvýšilo produktivitu
06
Seřazení 60 tis. produktů
do nových kategorií. Díky data science.

Kontaktujte nás

Trápí vás data, procesy nebo celé analytické prostředí?
Jsme tu pro vás.