Mall Group

POMOHLI JSME Z MALL GROUP VYTVOŘIT DATOVĚ ŘÍZENOU FIRMU, KDE SE NA ZÁKLADĚ DAT ROZHODUJÍ STOVKY LIDÍ. DÍKY TOMU TEĎ MAJÍ DETAILNÍ PŘEHLED NAD PROFITABILITOU PRODUKTŮ A VÝKONNOSTÍ CELÉHO BYZNYSU.

Zdroj: Mall Group

0
uživatelů přijalo datovou kulturu
0
reportů vytvořeno.
0
zpřístupněno a zpřehledněno analýzou ziskovosti
0
zobrazení datových reportů denně

Když MALL Group začala pomocí Tableau sledovat profitabilitu produktů, bylo to jako získat šestý smysl

  • Lepší sledování profitability produktů na základě denně aktualizovaných reportů
  • Strategičtější rozhodování po přechodu na formu datově řízené společnosti
  • Během roku přijalo datovou kulturu na 550 uživatelů – vytvořili už přes 6 000 reportů, které denně zaznamenají přes 2 500 zhlédnutí
  • Více prostoru pro analytické oddělení díky zavedení samoobslužné analytiky

MALL Group je největší e-commerce skupina střední a východní Evropy. Působí v devíti zemích a s více než čtyřmi tisící zaměstnanci nabízí své služby 130 milionům obyvatel střední a východní Evropy. Celkové tržby MALL Group z prodeje zboží včetně partnerského prodeje dosáhly v kalendářním roce 2021 20,5 mld. Kč. Skupina doručila přes 13 milionů objednávek celkem 4,9 milionu unikátních zákazníků. Strategií MALL Group je vytvořit kolem samotného nákupu celou platformu rozšiřujících služeb a funkcí, aby se stala synonymem pro e-commerce skupinu 21. století. 

Aby uspěla ve vysoce konkurenčním prostředí, potřebovala se transformovat na plně datově řízenou organizaci. S tím pomohla vizualizační analytická platforma Tableau a umožnila jí získat dokonalý přehled nejen nad celým prodejním procesem, ale také nad fungováním marketingu, nákupu a dalších oddělení. Má tak z dat k dispozici cenné poznatky, na jejichž základě všechny tyto oblasti úspěšně řídí.

Co na to říká klient

„Intenzivnější práce s daty a jejich analýza nám přinesly detailní pohled na profitabilitu jednotlivých produktů, což je pro oblast e-commerce klíčové hledisko. Můžeme tak optimalizovat produktový mix, řídit cenotvorbu a zefektivnit marketingové aktivity. To, že nyní více nasloucháme datům, nám umožňuje lépe a rychleji reagovat na požadavky trhu.

– Andy Werner, Head of BI MALL Group

01
Lepší obchodní rozhodování
Díky aktuálním datům a přehledným reportům může obchodní oddělení dělat rychlá a informovaná rozhodnutí
02
Udržení kroku s konkurencí
Aby uspěla ve vysoce konkurenčním prostředí, potřebovala se společnost transformovat na plně datově řízenou organizaci
03
Primární úkol splněn!
Zpřístupnit a zpřehlednit analýzu ziskovosti 300 000 jednotlivých produktů
04
Adopce datové kultury
Za rok se povedlo zdvojnásobit uživatele datových reportů, denně se na ně podívají až 2500x
05
Ušetření práce
Reporty jsou postavené tak, aby každný, kdo chce pohl analyzovat současnou situaci a nemusel tak využívat kapacit datového oddělení
06
Spokojený klient
Ve výsledku nám přechod na datově řízenou firmu umožňuje flexibilnější a strategičtější rozhodování a fungování.

Aby bylo rozumět tomu, co data říkají

MALL Group potřebovala získat přehled nad ziskovostí produktů a celkově zefektivnit práci s daty, demokratizovat je, aby je mohl využívat každý, komu mohou pomoct a aby přinášela jejich konzumentům užitečné informace, na základě kterých mohou dělat rozhodnutí. Cílem proto bylo zavést ve skupině fungující datovou kulturu. Pro její hladké přijetí a co nejsnazší získávání cenných informací z dat je zásadní data vizualizovat. Proto se MALL rozhodl svá data interpretovat prostřednictvím analytické platformy Tableau. 

Primárním úkolem bylo zpřístupnit a zpřehlednit analýzu ziskovosti 300 000 jednotlivých produktů. Za tím účelem bylo ve spolupráci s Revolt BI vytvořeno v Tableau několik desítek základních reportů, které pomohly jednotlivým společnostem uvnitř MALL Group a jejich oddělením sledovat velmi detailně profitabilitu produktů. Získaly tak pravidelné každodenní ranní, a někdy i frekventovanější, přehledy o zpracovaných objednávkách z řady různých úhlů pohledu a v různých souvislostech. Pro obchod jde například o marže, pro marketing o alokace nákladů kampaní, pro sklady a operativu o náklady na sklad, dopravu nebo dodavatelské bonusy.

Celý funnel je zároveň nyní vidět v jednom reportu. Performance týmy také přesně ví, co se aktuálně děje, a v reálném čase tak mohou určit, jaký je dopad probíhajících aktivit. Celkově tak Tableau přineslo lepší porozumění datům, tomu, kde lépe alokovat zdroje, a umožnilo na základě těchto dat dělat lepší rozhodnutí. Díky orientaci Tableau na uživatele nyní mohou všichni, kdo o to mají zájem, snadno analyzovat data, aniž by to nutně vyžadovalo čerpání kapacit analytického oddělení. Tato změna znamená pro skupinu MALL Group agilnější řízení a ve výsledku vstupenku mezi úspěšné datově řízené firmy.

“Obchodní týmy získávají díky Tableau údaje, které potřebují k lepšímu rozhodování při cenotvorbě a ty marketingové mohou vytvářet efektivní a lépe cílené kampaně s výrazným snížením nákladů. Ve výsledku nám přechod na datově řízenou firmu umožňuje flexibilnější a strategičtější rozhodování a fungování.“

Adopce datové kultury je klíč k úspěchu

Důležitou součástí každého projektu, který má pomoci firmě s úspěchem využívat data, je change management neboli přijetí nového způsobu fungování. Bez zavedení datové kultury by ani ten nejlepší nástroj nepřinášel kýžené výsledky. Proto v MALL Group vytvořili ucelený program vzdělávání, aby každý, kdo by ke své práci měl využívat data, pochopil jejich význam a dokázal z nich vytěžit informace. Součástí tohoto programu byly série školení, edukační videa a pro zájemce seznámení s pokročilejšími funkcemi Tableau. V každém oddělení byl ustanoven takzvaný data champion, který ostatním radí a pomáhá s výukou, s přípravou analýz a tvorbou reportů.  Každý se tak může stát svým vlastním analytikem a připravovat si vlastní jednoduché reporty.

Díky tomu nejsou analytici zahlcení množstvím drobných požadavků uživatelů a mohou se soustředit na strategické analytické cíle a inovace. Výsledkem toho je skutečná adopce datové kultury. To potvrzuje nárůst počtu uživatelů během jednoho roku z 200 na 550, přes 6 000 vytvořených reportů a denně 2 500 pohledů na data. Tato změna má také svůj podíl na úspěších, které MALL Group nyní zažívá.

Kontaktujte nás

Trápí vás data, procesy nebo celé analytické prostředí?
Jsme tu pro vás.