Mall Group

POMOHLI JSME Z MALL GROUP VYTVOŘIT DATOVĚ ŘÍZENOU FIRMU, KDE SE NA ZÁKLADĚ DAT ROZHODUJÍ STOVKY LIDÍ. DÍKY TOMU TEĎ MAJÍ DETAILNÍ PŘEHLED NAD PROFITABILITOU PRODUKTŮ A VÝKONNOSTÍ CELÉHO BYZNYSU.

Zdroj: Mall Group

Když MALL Group začala pomocí Tableau sledovat profitabilitu produktů, bylo to jako získat šestý smysl
  • Lepší sledování profitability produktů na základě denně aktualizovaných reportů
  • Strategičtější rozhodování po přechodu na formu datově řízené společnosti
  • Během roku přijalo datovou kulturu na 550 uživatelů – vytvořili už přes 6 000 reportů, které denně zaznamenají přes 2 500 zhlédnutí
  • Více prostoru pro analytické oddělení díky zavedení samoobslužné analytiky

MALL Group je největší e-commerce skupina střední a východní Evropy. Působí v devíti zemích a s více než čtyřmi tisící zaměstnanci nabízí své služby 130 milionům obyvatel střední a východní Evropy. Celkové tržby MALL Group z prodeje zboží včetně partnerského prodeje dosáhly v kalendářním roce 2021 20,5 mld. Kč. Skupina doručila přes 13 milionů objednávek celkem 4,9 milionu unikátních zákazníků. Strategií MALL Group je vytvořit kolem samotného nákupu celou platformu rozšiřujících služeb a funkcí, aby se stala synonymem pro e-commerce skupinu 21. století. 

Aby uspěla ve vysoce konkurenčním prostředí, potřebovala se transformovat na plně datově řízenou organizaci. S tím pomohla vizualizační analytická platforma Tableau a umožnila jí získat dokonalý přehled nejen nad celým prodejním procesem, ale také nad fungováním marketingu, nákupu a dalších oddělení. Má tak z dat k dispozici cenné poznatky, na jejichž základě všechny tyto oblasti úspěšně řídí.

Co na to říká klient

„Intenzivnější práce s daty a jejich analýza nám přinesly detailní pohled na profitabilitu jednotlivých produktů, což je pro oblast e-commerce klíčové hledisko. Můžeme tak optimalizovat produktový mix, řídit cenotvorbu a zefektivnit marketingové aktivity. To, že nyní více nasloucháme datům, nám umožňuje lépe a rychleji reagovat na požadavky trhu.

– Andy Werner, Head of BI MALL Group

Aby bylo rozumět tomu, co data říkají

MALL Group potřebovala získat přehled nad ziskovostí produktů a celkově zefektivnit práci s daty, demokratizovat je, aby je mohl využívat každý, komu mohou pomoct a aby přinášela jejich konzumentům užitečné informace, na základě kterých mohou dělat rozhodnutí. Cílem proto bylo zavést ve skupině fungující datovou kulturu. Pro její hladké přijetí a co nejsnazší získávání cenných informací z dat je zásadní data vizualizovat. Proto se MALL rozhodl svá data interpretovat prostřednictvím analytické platformy Tableau. 

Primárním úkolem bylo zpřístupnit a zpřehlednit analýzu ziskovosti 300 000 jednotlivých produktů. Za tím účelem bylo ve spolupráci s Revolt BI vytvořeno v Tableau několik desítek základních reportů, které pomohly jednotlivým společnostem uvnitř MALL Group a jejich oddělením sledovat velmi detailně profitabilitu produktů. Získaly tak pravidelné každodenní ranní, a někdy i frekventovanější, přehledy o zpracovaných objednávkách z řady různých úhlů pohledu a v různých souvislostech. Pro obchod jde například o marže, pro marketing o alokace nákladů kampaní, pro sklady a operativu o náklady na sklad, dopravu nebo dodavatelské bonusy. Celý funnel je zároveň nyní vidět v jednom reportu. Performance týmy také přesně ví, co se aktuálně děje, a v reálném čase tak mohou určit, jaký je dopad probíhajících aktivit. Celkově tak Tableau přineslo lepší porozumění datům, tomu, kde lépe alokovat zdroje, a umožnilo na základě těchto dat dělat lepší rozhodnutí. Díky orientaci Tableau na uživatele nyní mohou všichni, kdo o to mají zájem, snadno analyzovat data, aniž by to nutně vyžadovalo čerpání kapacit analytického oddělení. Tato změna znamená pro skupinu MALL Group agilnější řízení a ve výsledku vstupenku mezi úspěšné datově řízené firmy.

“Obchodní týmy získávají díky Tableau údaje, které potřebují k lepšímu rozhodování při cenotvorbě a ty marketingové mohou vytvářet efektivní a lépe cílené kampaně s výrazným snížením nákladů. Ve výsledku nám přechod na datově řízenou firmu umožňuje flexibilnější a strategičtější rozhodování a fungování.“

Adopce datové kultury je klíč k úspěchu

Důležitou součástí každého projektu, který má pomoci firmě s úspěchem využívat data, je change management neboli přijetí nového způsobu fungování. Bez zavedení datové kultury by ani ten nejlepší nástroj nepřinášel kýžené výsledky. Proto v MALL Group vytvořili ucelený program vzdělávání, aby každý, kdo by ke své práci měl využívat data, pochopil jejich význam a dokázal z nich vytěžit informace. Součástí tohoto programu byly série školení, edukační videa a pro zájemce seznámení s pokročilejšími funkcemi Tableau. V každém oddělení byl ustanoven takzvaný data champion, který ostatním radí a pomáhá s výukou, s přípravou analýz a tvorbou reportů.  Každý se tak může stát svým vlastním analytikem a připravovat si vlastní jednoduché reporty. Díky tomu nejsou analytici zahlcení množstvím drobných požadavků uživatelů a mohou se soustředit na strategické analytické cíle a inovace. Výsledkem toho je skutečná adopce datové kultury. To potvrzuje nárůst počtu uživatelů během jednoho roku z 200 na 550, přes 6 000 vytvořených reportů a denně 2 500 pohledů na data. Tato změna má také svůj podíl na úspěších, které MALL Group nyní zažívá.