Marketing Topline


Chcete mít jedno místo, kam se podíváte
a hned víte, které kanály performují a kde vzniká ztráta? Pak je Marketing Topline
report přesně pro vás!

Benefit

  • Redukce marketingových nákladů skrze identifikaci parazitních kanálů
  • Ušetření řádově 20-40h datové práce měsíčně při základním rozsahu
  • Jasný, přehledný a aktuální report, který umožní rychlé a na datech založené rozhodní

Popis

Každý marketingový manažer, který se chce informovaně rozhodovat potřebuje jedno místo, na kterém vidí, co se děje. Marketing Topline je přesně to místo, kde na jeden klik najdete data z marketingových, analytických a zákaznických platforem přesně tak, jak vám to vyhovuje. Reporting zajišťuje přehled nad výkyvy marketingu, které je nutné adresovat a zároveň umožňuje porovnávat dlouhodobé trendy. To vše očištěné o vratky, storna a nevyzvednuté objednávky.

Pro koho

Report je určen pro stakeholdery, kteří mají chtějí mít jednotný pohled na marketing. Z našich zkušeností to jsou Marketing Team Leaders a C-Level. Objednatelem bývá nejčastěji CMO, CEO, Marketing Decision Maker.

Návratnost

Snížení spotřeby lidské práce. Přepisováním těchto dat do excelových tabulek tráví zaměstnanci až desítky hodin měsíčně, data navíc nejsou nikdy tak auktuální, jako v automatizovaném reportu. 

Redukce marketingových nákladů skrze identifikaci parazitních kanálů a kanálů,
které reálně přináší zisk a přivádí klienty.

Na topline dashboardu najdete přehled základních metrik – Sessions, Conversion Rate, Počet konverzí, CPA, celkové náklady. Tyto metriky lze sledovat na úrovni platforem, kanálů či kampaní. Důležitý je také pohled Month-over-Month a Year-over-Year, který pomůže porovnávat hodnoty s referenčními hodnotami minulých období.