Revolt BI

Keboola & GoodData Advanced

Rozvíjí vaše schopnosti při zpracování dat v Keboola Connection a budování pokročilého reportingu v GoodData.

Workshop GoodData & Keboola Advanced je koncipován tak, aby rozvinul schopnosti účastníků při zpracování dat v Keboola Connection nebo budování reportingu v GoodData a to především praktickými úkoly, které jsou pro účastníky připraveny.

Po absolvování workshopu budou účastníci schopni aktivně pracovat v těchto analytických nástrojích a budou umět předcházet častým chybám, jejichž identifikace a náprava často zabírá desítky hodin času.

 

Cílová skupina

Uživatele, kteří chtějí rozvíjet své schopnost datové analytiky pomocí nástroje GoodData:

 • Manažeři
 • Obchodní ředitelé
 • Datoví analytici

Cíle kurzu

Na praktických příkladech naučit absolventy připravit data pomocí Keboola Connection, vystavět datový model a připravit vlastní interaktivní dashboardy.

 

Osnova

Keboola Connection

 • Inkrementální zpracování dat
 • Best practice

 

GoodData

 • Datový model vs. Denormalizovaná tabulka
 • Čtení a stavění Logického Datového Modelu (LDM)
 • Jazyk MAQL
 • Agregační funkce, filtrování
 • Datumové dimenze
 • Disconnected Date Dimension
 • Práce s Dashboardy

 

 

Kurzy připravujeme v rámci programu Datascript

 

Pro koho jsme už dělali?