Jak přejmenovat sloupec v Keboola ?

Potřebujete změnit název sloupce v existující tabulce v Keboola a nevíte jak na to? Níže najdete dokonce 3 způsoby, jak to udělat. 

Bára Kalačová
16. ledna 2024

Keboola slouží jako end-to-end řešení managementu dat. Od extrakce dat z mnoha zdrojů, přes datové transformace až po uložení dat do datového skladu a následné přípravy reportovací vrstvy pro libovolný vizualizační nástroj. Co ale neumožňuje, je přímo přejmenovat sloupce v existujících tabulkách. Tento návod vám provede řešením, jak toho dosáhnout. Užitečné to může být zejména při slaďování datového schématu s vyvíjejícími se obchodními potřebami.

Základní předpoklady

Prvním a zásadním předpokladem pro změnu jména sloupce je mít aktivní Keboola účet a ovládat tento nástroj na, alespoň, základní uživatelské úrovni.

Chcete se naučit s Keboola? Koukněte se na úvodní kurz zde.

Způsob č. 1  Použití transformací Keboola

Tento způsob přejmenování sloupce využívá Transformation Keboola.

1. Vytvořte transformaci

V části “transformace” Keboola projektu vytvořte novou transformaci – SQL, Python, R atd. – volba záleží na vašich preferencích a dosavadním nastavení. 

2. Napište transformační skript 

Napište skript, který vybere všechna data z původní tabulky, ale přejmenuje požadovaný sloupec.

  •  V jazyce SQL můžete například použít dotaz jako: SELECT col1 AS new_col_name, col2, col3, … FROM původní_tabulka;
  • Zajistěte, aby skript převedl výsledek do nové tabulky nebo přepsal stávající tabulku podle vašeho požadavku.

Tipy

Před prováděním změn schématu vždy zálohujte data a vytvořte si snapshot.

Změny dokumentujte pro budoucí použití a komunikaci v týmu.

3. Spusťte transformaci

Po dokončení transformace ověřte, že má tabulka sloupce přejmenování dle požadavků. 

Výhody

Nevyžaduje ruční přenos dat;

hladce se integruje do stávajících pipelines. 

Nevýhody

Může vyžadovat pokročilé znalosti jazyka SQL nebo programování; u velkých datových souborů může být náročný na zdroje.

Způsob č. 2 – Použití nástroje třetí strany aneb Excel to the rescue

Další způsob probíhá ve zkratce takto – export tabulky, přejmenování sloupce pomocí nástroje třetí strany a následný import spět do aplikace Keboola.

1. Export dat

Exportujte data ze stávající tabulky v Keboola do formátu CSV nebo jiného vhodného formátu. 

2. Použijte externí nástroj na přejmenování

K přejmenování sloupce použijte nástroj pro manipulaci s daty (jednoduše propište název sloupce v Microsoft Excel, Google Sheets nebo přes skript v Pythonu).

Upravená data uložte jako CSV.

3. Znovu importujte data

V Storage-i v Keboola nahrajte novou tabulku jako CSV (pozor na volbu oddělovače). Původní tabulku nahraďte novou všude, kde ta původní vstupovala a zmažte původní.

Výhody

Umožňuje flexibilní a vizuální manipulaci s daty; může být jednodušší pro uživatele, kteří se dobře orientují v nástrojích, jako je Excel.

Nevýhody

Časově náročné pro velké soubory dat; není automatizované.

Způsob č. 3 – Přejmenování sloupce ve Snowflake writeru

Pokud nepotřebujete měnit názvy v celém data warehouse, ale postačí přejmenovat sloupec až na úrovni writeru, nemusíte exportovat a nahrávat žádne data.

1. Změňte Column Name

V části „Components“ vyhledejte váš Snowflake writer. V „Tables“ si zvolte „Name“ tabulky se sloupcem, který chcete přejmenovat.

„Column Name“ propište název, který chcete. *tento název se nepropíše do Keboola Storage, ale existuje jenom v tomto daném writeru.

Každá mince má dvě strany. Dle vyjádření Petra Šimečka, jednoho ze zakladatelů Keboola, jde o složitější technický problém, než se na první pohled může zdát. „Přejmenování (potenciálně) rozbije spoustu věcí kolem a vyžaduje změny v input mappingu a kódu.“ říká Šimeček.

Každá metoda má své výhody a nevýhody. Volba závisí na konkrétních požadavcích projektu, objemu dat, dostupných technických znalostech. Pokud je například rozhodující automatizace nebo máte obří tabulku, vhodnější bude použití transformací v rámci Keboola. Naopak pro menší soubory dat nebo jednorázové úlohy by mohl být přístup nástrojů třetích stran jednodušší.

Jaký způsob pro změnu názvu sloupce v Keboola volíte vy ? 

Máte zájem o pořízení, nacenění nebo implementaci Keboola?

Jsme tu pro vás.

Přečtěte si některý z našich dalších článků