Jak nabíráme dataře?

V Revolt BI klademe velký důraz na nábor nových datových inženýrů, neboť jejich úspěšné začlenění do našich týmů je klíčové pro efektivní zvládání rozmanitých datových projektů. Přečtěte si, jak hledáme a formujeme tým schopný čelit výzvám moderního datového prostředí.“

Markéta Kaňka
4. ledna 2024

Nábor nových datových inženýrů je u nás v Revolt BI klíčový pro úspěšné fungování našich týmu pracujících s různými typy dat. Tím, že je to role poměrně rozsáhlá, vše začíná správnou definicí požadavků na naší straně. Musíme si stanovit, jaké dovednosti a kvalifikace budou potřebné pro danou pozici datového inženýra. A právě tyto kritéria jsou nejvíce ovlivněna druhem projektů, které bude daný datový inženýr řešit.

Aby se o pozici dozvěděli všichni zájemci, kteří by mohli mít zájem, sestavujeme inzerát, kde jsou jasně popsány všechny informace o pozici, požadavky na dovednosti, očekávané zkušenosti a samozřejmě i to, co vám všechno firma nabídne. Inzerát pak zveřejníme jak interně, tak externě na webových stránkách, pracovních portálech, sociálních sítích a dalších odborných webech.

A pak už nás čekají setkání s kandidáty. V rámci prvního setkání s kandidátem, které trvá většinou zhruba hodinku, se snažíme lépe pochopit dovednosti, zkušenosti a motivaci uchazečů. V Revoltu je pro nás velmi důležité, jestli nám kandidát zapadá i do firemní kultury. Je to i kvůli uchazečům samotným, jelikož věříme že pokud je člověk v práci spokojený i z lidské stránky, samotná práce ho pak baví a naplňuje mnohem více.

V rámci dalších technických pohovorů se pak snažíme zjistit konkrétní praktické dovednosti spojené s datovým inženýrstvím, jako je znalost Pythonu, databází a práce s nimi, například SQL. Nedílnou součástí je pak také posouzení dovedností v návrhu a optimalizaci databázových schémat a znalost nástrojů a frameworků, jako je Apache Hadoop nebo Apache Spark či Kafka. 

Markéta Kaňka je HR lead Revolt BI, která nabírala většinu zaměstnanců. Na základě svých zkušeností se stovkami kandidátů sepsala praktický návod, jak odstartovat kariéru v oboru dat a datové analytiky.

Kandidátům se také určitě hodí, když mají zkušenost se zpracováním a transformací dat v oblasti ETL procesů, případně samotné architektuře systému. Na některé typy projektů je podstatné umět používat cloudové platformy jako AWS, Azure nebo Google Cloud, jehož jsme se stali certifikovaným parnerem.

Po těchto dvou kolech už většinou dáváme konkrétní nabídku uchazeči, bavíme se o datu nástupu a dalších detailech, aby samotný onboarding proces už byl pro nového zaměstnance co nejplynulejší a nejpohodlnější.

Celkově je velmi důležité, aby celý proces náboru byl z naší strany co nejtransparentnější a respektoval zájem obou stran. Tudíž i když se s některými kandidáty na poprvé nedomluvíme na spolupráci, vždy od nás dostanete konstruktivní zpětnou vazbu. Váš názor na celý proces náboru je pro nás velmi cenný, jelikož jen díky němu se můžeme posouvat vpřed.

Pojďte pracovat s námi!

Kdo dočetl článek až sem a měl by zájem se s námi potkat a probrat aktuální datové možnosti u nás, všechny otevřené pozice najdete zde:

Přečtěte si některý z našich dalších článků