Využijte dotaci na zavedení analytických nástrojů

Nepromeškejte příležitost a získejte zpět až 60 % nákladů ve výši až 15 milionů Kč

Příjem žádostí jen do 31. října
Neváhejte a ozvěte se nám

Už jen pár kroků vás dělí od využití potenciálu dat a získání dotace

V rámci programu Digitální transformace podniků vyhlásilo ministerstvo dotační výzvy Digitální podnik a Virtuální podnik. Ty umožňují získat dotaci 0,5 až 15 mil. Kč na inovace, které pomohou podnikům zajistit výrazný posun v oblasti digitalizace. Prostřednictvím dotace tak lze pokrýt až 60 % nákladů na technologie pro automatizaci, digitalizaci a zpracování dat nebo efektivnější propojení a řízení procesů. Tedy na technologie, které posunou vaše obchodní možnosti a zlepší konkurenceschopnost.

Právě takovými technologiemi jsou analytická řešení od Revolt BI, která vám za pomoci analýzy dat umožní efektivněji řídit všechny oblasti byznysu od nákupu přes sklady, logistiku, marketing až po prodej a poskytnou potřebné informace pro řízení firmy na základě dat. Díky dotačnímu programu tak můžete jít ve stopách úspěšných datově řízených firem, a přitom výrazně snížit vlastní výdaje na tuto analytickou transformaci. 

Analytická transformace je proces, během kterého vám analyzování dat nejen pomůže vyřešit různé provozní problémy a optimalizovat procesy, ale celá firma, oddělení po oddělení, se začne rozhodovat na základě dat a nikoliv pouhé intuice. Takové firmy mají větší šanci získat zákazníky - podle McKinsey dokonce 23krát větší -  jsou efektivnější a dosahují větších zisků - podle Forester research mají o 162 % větší pravděpodobnost, že překonají svůj cíl zisku. A podobných benefitů je celá řada.

Ať už tedy potřebujete vyřešit nějaký konkrétní problém nebo chcete projít analytickou transformací a rozhodovat se zcela na základě dat, využití dotace a know-how Revolt BI je ta správná cesta.

Analytická transformace

Případové studie

Ukázky reportů

Vypsané dotační výzvy

Digitální podnik

▪ Alokace: 1,5 mld. Kč.
 
▪ Dotace: 1 – 15 mil. Kč pro projekty mimo Prahu.

▪ Výhody: můžete žádat i pokud jste již vyčerpali podporu de minimis*.

▪ Nevýhody: velké firmy mohou žádat pouze ve 4 regionech.
Virtuální podnik

▪ Alokace: 600 mil. Kč.
 
▪ Dotace: 0,5 – 5 mil. Kč pro projekty vč. Prahy.

▪ Výhody: mohou žádat i pražské firmy, velké firmy mohou žádat ve všech regionech.

▪ Nevýhody: nižší max. výše dotace (5 mil. Kč v rámci de minimis*).
*Podpora de minimis = maximální kumulovaná výše dotace či jiné finanční podpory, kterou jako žadatel v rámci celé skupiny podniků v ČR můžete čerpat ve 3 za sebou jdoucích letech. Tento limit činí 200 tis. EUR, tedy zhruba 5 – 6 mil. Kč. Podpora se sčítá pouze v případě, kdy jsou konkrétní výdaje označeny jako součást de minimis. V případě Digitálního podniku se jedná pouze o služby. V případě Virtuálního podniku o kompletní výdaje projektu, tj. včetně HW a SW.

Dotace je určena pro všechny podniky splňující tyto požadavky

▪ Má sídlo a je plátcem daně v České republice. Není ve střetu zájmů, ani nemá podíly ve svěřenském fondu.
 
▪ Je bezdlužný a má zveřejněnou účetní závěrku v rejstříku dle zák. 304/2013Sb.

▪ Je v solidní finanční kondici a nenachází se v konkurzu, úpadku či v likvidaci.

▪ Ke dni podání žádosti má uzavřené min. 2 po sobě následující účet. období

▪ Žadatel ani jeho propojené podniky nemají sídlo v daňovém ráji, a to z více než 25 % celkového podílu ve vlastnické struktuře.
Napište si o konzultaci nebo rovnou volejte
+420 725 154 325

Při konzultaci probereme, v čem vám může analýza dat pomoct a k jakým inovacím můžete využít dotaci.

Děkujeme za vyplnění formuláře.
Oops! Něco se nepovedlo, zkuste formulář vyplnit znovu.
CZ flagUK flag