Customer Life-time Value


Report slouží k sledování celkové hodnoty zákazníků během jejich nákupního života. Je tak možné identifikovat kanály / kampaně, které jsou důležité pro akvizici hodnotnějších klientů a které kampaně tvoří ty méně hodnotné.

Benefit

  • Identifikace kanálů, které vytváří dlouhodobě ziskovější klienty a také těch, které vytváří pouze jednorázové objednávky
  • Přesnější odhad výnosů generovaných klientskou bází v následujících měsících skrze – Cohort Analýzu 
  • Průměrné hodnoty pro cílení optimalizace marketingu

Pro koho

Report je určen pro týmy a jedince zodpovědné za zákaznickou bázi a zvyšování celkové hodnoty této báze.
Z naší zkušenosti je tento dashboard využíván Country manažery a Marketingovými manažery. Dashboard má i zásadní strategický přesah a je proto často využíván i manažery s větší odpovědností či přesahem do jiných oddělení.

Na dashboardu Customer Life-time Value můžete vidět pohled na celoživotní hodnotu zákazníka. Základní KPI jsou počet zákazníků, průměrná velikost objednávky a průměrná celková hodnota zákazníka. Lze tedy celková data “krájet” například po kanálech, aby pracovník zodpovědný za zákaznickou bázi věděl, které kanály tvoří nejcennější zákazníky. Na spodní části Dashboardu najdeme Cohort analýzu, která ukazuje, jak se vyvíjí měsíční výnosy ze zákazníků akvírovaných v daném měsíci. Tento pohled pomáhá uchopit vývoj klientské báze v čase.