Customer Centred Reporting


Pro pochopení klientské báze je nezbytné sledovat, jaký počet zákazníků je znovu aktivován a jaký počet v čase odpadá.

Popis

Bez tohoto pohledu je obtížné strategicky plánovat rozsah akvizičního marketingu. Tento dashboard vám nutné pohledy odemyká a umožňuje tak pochopit trend vývoje vaší zákaznické báze. Pohled je samozřejmě segmentovatelný po kanálech tak, jak je pro vás nejvíce vyhovující.

Benefit

  • Porovnání nákladů v čase
  • Monitoring nákladů spojených s novými a vracejícími se zákazníky
  • Strategické plánování na základě trendů v aktivitě zákaznické báze, které vede k snížení nákladů

Pro koho

Report je určen pro týmy zodpovědné za rozšiřování klientské báze.  Z našich zkušeností report nejčastěji využívají CMOs, Marketing Manažeři a  Country Manažeři. Objednateli bývají nejčastěji CMO’s či Marketing Decision Makeři. 

Na prvním Dashboardu lze vidět trendy pro nové a vracející se klienty a jak se v čase jejich aktivita mění. Lze také sledovat rozřazení nákladů na nové a vracející se klienty. Tyto pohledy jsou potřebné především pro pochopení zákaznické báze z pohledu aktivity
a četnosti objednávek společně s povrchním pohledem na náklady.


Druhý dashboard z této sady je cílený na churn zákazníků, tedy predikci a udržení zákazníků, o které stojíme. Ve spodní části vidíme rozdíl mezi získanými a ztracenými klienty. Také je zde vidět cohort analýza, která poukazuje na ztráty klientů v měsících následujících po akvizici.