Atribuční model(y)


Popis

Atribuční model(y) pomáhají v porozumění přínosu jednotlivých kampaní a jaký vliv měly kampaně na nákupní chování klienta. Atribuční modely lépe přiřazují konverze k jednotlivým kanálům / kampaním pro přesnější rozhodování marketérů, než poskytuje např. Google Analytics DDA či Last Click atribuce.

Benefit

  • Atribuce pomáhá optimalizovat náklady v čase namísto užívání rigidních pouček
  • Výnosnost marketingu navázaná na všechny aktivity v zákaznické cestě, neovlivněné pohledem Google Analytics.
  • Jednodušší identifikace kampaní, které způsobují vratkové objednávky
  • Jednodušší identifikace kampaní / kanálů, které jen nákladově parazitují na zákaznické cestě

Pro koho

Datový výstup, který upravuje ostatní dashboardy, je pro týmy a jedince zodpovědné za Performance marketing, či za dodržení KPI jako jsou PNO, či marže. Z naší zkušenosti jsou to nejčastěji PPC Manažeři, Marketing Manažeři a CMOs.