3 největší chyby při vytváření rozpočtu pro IT oddělení

Celosvětové výdaje na IT se podle nejnovějších předpovědí společnosti Gartner, Inc. odhadují na 5,1 bilionu dolarů v roce 2024, což představuje nárůst o 8 % oproti roku 2023.

Revolt BI
15. prosince 2023

Bude váš IT rozpočet také o 8 % větší než ten letošní? Až budete připravovat aktualizovanou verzi, vyhněte se třem nejčastějším chybám. Efektivní správa IT rozpočtů je nezbytná pro úspěch podniků v dnešní technologicky pokročilé době. Pojďme se podívat na tři nejčastější chyby v rozpočtování IT a způsoby, jak je efektivně řešit.

1. Nedostatečné modelování lidských zdrojů

Častou chybou v IT rozpočtování je nedostatečné modelování lidského kapitálu. To může vést ke špatnému plánování zdrojů a nízké efektivitě práce. Efektivní plánování zahrnuje předvídání potřeb lidských zdrojů, jejich optimální využití a průběžné hodnocení výkonu. A situace v IT odděleních hraje od roku 2020 do karet zaměstnancům.

V globálním měřítku se počet pracovních míst v IT dostal v březnu 2022 na rekordní úrovně. Přestože po tomto vrcholu začal počet míst klesat, zůstal na historicky vysokých úrovních po celý rok. Přijímání zaměstnanců se zvýšilo ve srovnání s rokem 2021, ale růst se v průběhu roku zpomalil. Celkový počet odchodů rovněž vzrostl, především kvůli rezignacím. V České republice je situace podobná: převis poptávky nad nabídkou, od března 2023 se počet volných pracovních míst v IT zvýšil o 24,47 %, čímž dosáhl 3,861 aktivních pracovních míst v červnu 2023. V červnu 2023 bylo zveřejněno 1,717 nových technologických pracovních pozic, což představuje nárůst o 39,59 % ve srovnání s předchozím měsícem.

V rozpočtu pro 2024 tedy počítejte s výrazně vyššími náklady na hiring a retenci zaměstnanců. Případně si spočítejte, zda by se vám pro specifické projekty nevyplatilo najmout agenturu.

2. Podcenění nákladů na Cloud computing a legacy technologie

Další běžnou chybou je podcenění nákladů spojených s cloud computingem. Firmy často přehlížejí skryté náklady a složitost správy cloudových služeb. Klíčem k řešení je důkladné hodnocení a plánování nákladů na cloud, včetně monitorování využívání služeb a optimalizace infrastruktury.

Často se stává, že CIO nekontrolují, zda se neobjevila lepší alternativa a pokračují v platbách za stávající technologie, které, i když osvědčené, mohou být dražší než jejich modernější náhrady. Gregory J. Touhill z Carnegie Mellon University dává jako příklad VPN. Když pandemie donutila firmy umožnit práci z domova, mnoho CIO zdvojnásobilo své využívání VPN pro bezpečný vzdálený přístup, přestože přechod na jiné bezpečnostní možnosti, jako jsou softwarově definované perimetry, by mohl být efektivnější a účinnější.

Touhill zdůrazňuje, že CIO by měli vždy hledat takové příležitosti, a většina organizací je otevřenější přijímání těchto iniciativ během rozpočtového cyklu; právě tento cyklus může být vaší nejlepší příležitostí k prosazení změn. Proto je vhodné zvažovat migraci,  na lepší nástroje, i když mohou být nákladnější, a průběžně vyhodnocovat a reagovat na situaci díky reportům

3. Nezohlednění technického dluhu

Podcenění technického dluhu – jak z hlediska přímých nákladů, tak z hlediska ztráty produktivity – je další častou chybou. Je důležité identifikovat a řešit technický dluh prostřednictvím průběžného hodnocení a aktualizace IT systémů, což vede ke zvýšení efektivity a snižování nákladů.

V průzkumu společnosti McKinsey uvedli CIO, že 10 až 20 procent rozpočtu na technologie určených pro nové produkty je přesměrováno na řešení problémů souvisejících s technickým dluhem. Ještě znepokojující je, že CIO odhadují, že technický dluh činí 20 až 40 procent hodnoty celého technologického majetku před odpisy. Pro větší organizace to znamená stovky milionů dolarů dluhu. A situace se nezlepšuje: 60 procent dotazovaných CIO pocítilo, že technický dluh jejich organizace v posledních třech letech výrazně vzrostl.

Závěrem

Chyby v IT rozpočtování mohou mít významný dopad na úspěch a efektivitu firmy. Pochopení a řešení těchto běžných problémů je klíčem k optimalizaci využití zdrojů a posílení efektivity. Výsledkem je nejen zlepšení správy IT rozpočtu, ale i celkové zvýšení konkurenceschopnosti podniku na trhu.

Přečtěte si některý z našich dalších článků